Διδ. Ωράριο αποσπασμένων εκπ/ικών Β/θμιας εκπ/σης από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Ν. Αχαΐας

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@gmail.com,

https://aelmeahaias.wordpress.com

Πάτρα,  15/01/2018                                                   

 

                                                                   Προς: Δ.Σ. ΟΛΜΕ

                                                                          Κοιν: 1) ΕΛΜΕ Χώρας

                                                                                                2) Σύνοδος Προέδρων

 

Διδ. Ωράριο αποσπασμένων εκπ/ικών Β/θμιας εκπ/σης από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Ν. Αχαΐας

Με μία πρώτη ενημερωτική ανακοίνωσή μας (22-11-2017) θέσαμε το θέμα στο ΔΣ της ΟΛΜΕ, όμως πέρα από μία τηλεφωνική παρέμβαση του προέδρου της το ζήτημα συνδικαλιστικά και νομικά βάλτωσε σε επίπεπεδο Ομοσπονδίας. Υπενθυμίζουμε πως το ΠΥΣΠΕ Ν. Αχαΐας με την υπ’αριθμό 50 πράξη του, την 24-10-2017 τοποθέτησε, τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ μέσω της ΔΔΕ Αχαΐας σε σχολεία ευθύνης του, με διδακτικό ωράριο Α/Θμιας Εκπαίδευσης, αλλοιώνοντας χωρίς διαπιστωτική πράξη και το My School!!

Οι εν λόγω συνάδελφοι ανήκουν στην κατηγορία των αποσπασμένων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ. Σύμφωνα με την απόφαση απόσπασης του Υπουργείου μέσω ΚΥΣΔΕ, παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης όπου και αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια η ίδια η υπηρεσία τους διαθέτει στην οικεία Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς αποσπούνται για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων (κοινές ειδικότητες). Με τη λήξη δε του διδακτικού έτους στην Α/θμια, παρουσιάζονται εκ νέου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απόσπασης, απ’ όπου και αποχωρούν προσφέροντας τις υπηρεσίες τους και σε διοικητικό έργο μέχρι τις 30/06!!!

Το ΠΥΣΠΕ Ν. Αχαΐας με την υπ’ αριθμό 50 πράξη του, την 24-10-2017 τους τοποθέτησε σε σχολεία ευθύνης του με διδακτικό ωράριο Α/Θμιας Εκπαίδευσης, επικαλούμενο το με αρ. πρωτοκόλλου 183422/Δ2- 02-12-2013, έγγραφο της αναπληρώτριας προϊσταμένης, της γενικής διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Κας Καρδαμίτση, με θέμα «ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης». Από το παραπάνω έγγραφο και τους νόμους που λαμβάνει υπόψη του, Ν. 4152/2013 και Ν. 2413/1996, σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ότι ως αποσπασμένοι από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ θα πρέπει να έχουν διδακτικό ωράριο Α/θμιας Εκπαίδευσης. Το ΔΣ της Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας ομόφωνα και στις 22/11/2017 και στις 8/01/2018 (με άλλη σύνθεση) θεωρεί το «έγγραφο Καρδαμίτση» έωλο και παράτυπο διοικητικά και εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά άκρως επικίνδυνο.

Υπενθυμίζουμε εν τέλει συνοπτικά πως οι εν λόγω συνάδελφοι:

α) Ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

β) Όταν κλείνουν τα Δημοτικά Σχολεία επιστρέφουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΥΣΔΕ απόσπασης), όπου συνεχίζουν την εργασία τους μέχρι τέλος Ιουνίου και

γ) Είναι μέλη της ΕΛΜΕ απόσπασης (στη συγκεκριμενη περίπτωση της Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας). Μάλιστα νομότυπα λαμβάνουν απαλλαγή την ημέρα της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης και συμμετέχουν σε αυτήν ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη.

Με βάση τα παραπάνω, και σε ένα πλαίσιο κατάφωρης επίθεσης των εργασιακών δικαιωμάτων του κλάδου, (βλ. την επικείμενη αύξηση του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων που αναπότρεπτα επιφέρει), ζητάμε αφ’ ενός την έμπρακτη στήριξη του ΔΣ της ΟΛΜΕ και της Συνόδου των προέδρων των ΕΛΜΕ της Χώρας (20-01-2018) και αφετέρου επιδιώκουμε τα ακόλουθα:

1) Να τεθεί το θέμα προς συζήτηση στο επόμενο ΔΣ της ΟΛΜΕ και στην αντίστοιχη σύνοδο των προέδρων των ΕΛΜΕ (20-1-2018) και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο προκειμένου να καταργηθεί το έωλο «έγγραφο Καρδαμίτση».

2) Να διερευνηθεί το θέμα και σε πανελλαδικό επίπεδο (υπόλοιπες ΕΛΜΕ), να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και να ανοίξει ως θέμα σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις. Όχι βεβαίως απλά ως μία ειδική περίπτωση, αλλά ως προάγγελος της αύξησης του εργασιακού και διδακτικού ωραρίου στο σύνολο του κλάδου.

3) Να προβούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας, στον Περιφερειακό Δ/ντή εκπ/σης, ώστε να αναλάβει τις διοικητικές και πολιτικές ευθύνες του.

4) Να προβούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στον Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας με αίτημα να επικαιροποιήσει την πράξη ανάληψης υπηρεσίας των συγκεκριμένων συναδέλφων, όπου θα γίνεται ρητή αναφορά του ωραρίου τους.

5) Να προβούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας στον Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και να επιστρέψει το «έγγραφο Καρδαμίτση» στους ανωτέρους του ως έωλο, παράτυπο και άδικο και να πάψει να το επικαλείται εις βάρος των δίκαιων εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων.

6) Να διερευνηθεί το ζήτημα και νομικά και να αναζητηθούν και ευθύνες σε όσους επιτρέπουν ακόμα να ειναι σε τυπική ισχύ το έωλο έγγραφο.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας

              Σιάχος  Χρήστος                                    Μπούρδαλας Παναγιώτης

Advertisements
Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Αποφάσεις Γεν. Συνέλευσης – ανοικτού ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ,

ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@gmail.com, https://aelmeahaias.wordpress.com                                         

Πάτρα,  11/01/2018 

Αποφάσεις Γεν. Συνέλευσης – ανοικτού ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας

 Στην σημερινή Γενική Συνέλευση της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας έγινε διεξοδική συζήτηση με αφορμή την γ αξιολόγηση, άλλα νομοσχέδια και σχεδιασμούς του Υπ. Παιδείας. Η Γεν. Συνέλευση μεταράπηκε σε ανοικτό ΔΣ λόγω έλλειψης απαρτίας. ΤΟ ΔΣ τελικά, λαμβάνοντας υπόψιν την συζήτηση, πήρε τις εξής αποφάσεις:

1) Το βάρος των δράσεων για τις επόμενες μέρες πέφτει στην απεργία της Δευτέρας 15/01/2018 με την μορφή στάσεων εργασίας από ΔΣ ΟΛΜΕ και ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, ημέρα ψήφισης των πρωτόγνωρων αντιεργασιακών, αντιαπεργιακών, αντιλαϊκών και αντιεκπαιδευτικών μέτρων. Καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν.

2) Καλεί τα μέλη της και το Σύλλογο δασκάλων Πάτρας για διαμαρτυρία-αποκλεισμό της Περ. Δ/νσης Εκπ/σης Α/βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας την Δευτέρα 15/01/2018 (ημέρα της απεργίας) στις 11.00 π.μ. (Ακτή Δυμαίων).

3) Καλεί τα μέλη της σε συγκέντρωση και συλλαλητήριο τη Δευτέρα 15/01/2018 το απόγευμα στις 6.30μμ έξω από το Εργ. Κέντρο με τo δικό μας πανό και πλαίσιο, όπου θα συμμετέχουν πολλά σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

4) Κηρύσσει στάση εργασίας τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου για την απογευματινή βάρδια (3:00μμ – 7:00μμ) και για την εσπερινή βάρδια (7:00μμ – 10:00μμ), συμπληρωματική των ΔΣ ΟΛΜΕ και ΕΕ της ΑΔΕΔΥ.

5) Για τα ζητήματα της Συνόδου των Προέδρων (Σάββατο 20/01/2018) θα αποφασίσει σχετικά το επόμενο ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας

              Σιάχος  Χρήστος                                    Μπούρδαλας Παναγιώτης

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Κάλεσμα για κινητοποίηση την Τετάρτη 10/1, Γεν. Συνέλευση την Πέμπτη 11/1 & απεργιακή κινητοποίηση

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@gmail.com, https://aelmeahaias.wordpress.com      

Πάτρα, 08/01/2017

Κάλεσμα για κινητοποίηση την Τετάρτη 10/1,  Γεν. Συνέλευση  την Πέμπτη 11/1 & απεργιακή κινητοποίηση

Μετά τον ορυμαγδό των μέτρων της λεγόμενης «γ’ αξιολόγησης» μεταξύ της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και «θεσμών», των προτάσεων της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, του ΔΣ της ΟΛΜΕ και άλλων Ομοσπονδιών και σωματείων, το ΔΣ της Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε, εκτός της εκδήλωσης – πορείας της Τρίτης 9/1/2018 για τα 27 χρόνια από τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα και τα εξής:

1) Την αγωνιστική παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 10/1/2018 και ώρα 1.30μμ έξω από την περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης της Ακτής Δυμαίων. Έτσι καλεί τα μέλη της να δώσουν αγωνιστικό παρόν, όπως και τις όμορες ΕΛΜΕ Δυτ. Ελλάδας.

2) Καλεί σε Γεν. Συνέλευση τα μέλη της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας την Πέμπτη 11/01/2018 και ώρα 7.00μμ στο ισόγειο του Εργ. Κέντρου Πάτρας.

3) Καλεί σε απεργιακή κινητοποίηση την ημέρα ψήφισης (Δευτέρα ή Παρασκευή) με την μορφή δύο στάσεων εργασίας από ΕΕ της ΑΔΕΔΥ και του ΔΣ της ΟΛΜΕ.

4) Είναι σε εγρήγορση λόγω των εξελίξεων για κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο ή δράση πριν ή και κατά την Γεν. Συνέλευση της Πέμπτης.

Για το Δ.Σ.  

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                Μπούρδαλας Παναγιώτης

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Μέρα μνήμης και τιμής του Νίκου Τεμπονέρα η 9 Γενάρη 2018

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@gmail.com, https://aelmeahaias.wordpress.com      

Πάτρα, 06/01/2017

Μέρα μνήμης και τιμής του Νίκου Τεμπονέρα η 9 Γενάρη 2018

Τι άραγε θα έπραττε ο Νίκος 27 χρόνια μετά;

Τότε, το βράδυ στις 9 Γενάρη 1991 έγινε σύμβολο του λαϊκού κινήματος και ιδιαίτερα των καθηγητών, των μαθητών, των φοιτητών, της σπουδάζουσας νεολαίας. Σε μία ιστορική περίοδο, όπου ο παγκόσμιος χάρτης γινόταν μονοπολικός και χαραζόταν ένα πιο εξειδικευμένο σχέδιο ενάντια στους λαούς και στις χώρες τους, στο όνομα μιας «Νέας Τάξης Πραγμάτων» και με το νέο ιδεολόγημα «του τέλος των ιδεολογιών», ο Νίκος στάθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα όρθιος, σταθερός και συνεπής!

Όρθιος, πολιτικά-συνδικαλιστικά. Σταθερός, στο συλλογικό του αξιακό σύστημα. Συνεπής, στην σύνδεση του «προσωπικού» με το «συλλογικό». Σήμερα, η θυσία του Νίκου είναι επίκαιρη, γιατί εκφράζει έναν νέο τύπο ανθρώπου και πολίτη, έναν νέο τύπο εκπαιδευτικού, έναν νέο τύπο εργαζόμενου, αυτού που έχουμε ανάγκη στα νέα δεδομένα του λαού, του σχολείου, της εργασίας. Γι΄ αυτό, έχουμε ανάγκη και σήμερα τον «συλλογικό» Νίκο Τεμπονέρα!

Αν τότε έρχονταν οι δυνάμεις οπισθοδρόμησης και κεντρικού ελέγχου με σπαργανώδη μεν μορφή μέσω της «κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη», αλλά με αποφασιστικότητα, σήμερα τι θα έκανε ο Νίκος; Όταν οι δυνάμεις αυτές σήμερα, διευρυμένες οριζόντια στο δήθεν ονομαζόμενο «συνταγματικό τόξο» και κάθετα με τους παγκόσμιους «θεσμούς», μας γυρίζουν με σχέδιο δύο αιώνες πίσω, τι θα έπραττε άραγε ο άνθρωπος και πολίτης Νίκος; Θα συμβιβαζόταν;

Αν τότε ετοιμαζόταν το σχολείο «φύλαξης» για τους μαθητές και όχι γνώσης, πράξης και συλλογικής αγωγής ή το σχολείο «φυλακής» της συλλογικής αντίληψης και ο Νίκος ως εκπαιδευτικός εξέφρασε την απόλυτη αλληλεγγύη δίπλα στο σωματείο του, στη νέα γενιά, στους μαθητές που πάλευαν, τι θα έκανε σήμερα; Σήμερα, που το σχολείο συρρικνώνεται δημοσιονομικά, μειώνεται το πλάτος και βάθος της γνώσης με καταργήσεις τομέων γνώσης, με δήθεν συνενώσεις μαθημάτων ή με το εφεύρημα των πολλών επιλεγομένων, ενώ οι μαθητές στο τέλος οδηγούνται «σιδηροδέσμιοι» στην ανεργία ή στον «υποκατώτατο» μισθό, τι θα έκανε ο Νίκος; Θα κοιτούσε την «πάρτη» του;

Αν τότε είχε ανέβει  σε νέο επίπεδο ο «ταξικός πόλεμος» ενάντια στη  συλλογική  συνείδηση των εργαζομένων μέσω των σωματείων, προβάλλοντας αρνητικούς τύπους συνδικαλιστών, στη λογική της ανάθεσης με κάποιους αντιπροσώπους που μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε γραφειοκράτες, τι έπραξε ο Νίκος;  Όταν οι μαθητές των εκπαιδευτικών πάλευαν σκληρά ενάντια στον «νέο τύπο σχολείου», μήπως άφησε την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη προς το μαθητικό κίνημα μόνο στους εκλεγμένους; Μήπως φοβήθηκε προσωρινά τη «λογοδοσία» στα συντηρητικά αντανακλαστικά κάποιων «νοικοκυραίων» ή αψήφησε τους πολλαπλούς κινδύνους; Τι έπραξε λοιπόν ο Νίκος;

Για την Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας ο Νίκος Τεμπονέρας, ακόμα και κόντρα στους καιρούς, αποτελεί πάντα τη «Λυδία λίθο» για το αν σκεφτόμαστε ορθά και πράττουμε αντίστοιχα.

Όλες και όλοι στην Συγκέντρωση- Πορεία

Την  Τρίτη 9 Ιανουαρίου, στις 6.00 μμ,

Σχολικό συγκρότημα Τεμπονέρα, στο διαχρονικό μνημείο του

√  Για το δικό μας «νέο σχολείο» που ονειρευόμαστε και συλλογικά ανιχνεύουμε, χωρίς διακρίσεις και ταξικούς-οικονομικούς φραγμούς.

√  Για τη δική μας κοινωνία, στη δική μας χώρα και με τους δικούς μας συμμάχους, στο δρόμο για μια κοινωνία αλληλεγγύης, δημοκρατίας, ελευθερίας και ισότητας για όλους.

√  Για την ανατροπή κάθε νεοφιλελεύθερης αντιεργατικής πολιτικής, κάθε  Κυβέρνησης, του ΔΝΤ και της ΕΕ, του ΟΟΣΑ και του ΝΑΤΟ,  και την ρήξη με τις δυνάμεις που τις εκπροσωπούν.

ΓΙΑ το Δ.Σ. της Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας, Πάτρα, 6 Γενάρη 2018

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                Μπούρδαλας Παναγιώτης

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Συγκρότηση του ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@gmail.com,

https://aelmeahaias.wordpress.com

Πάτρα, 18/12/2017

 

Συγκρότηση του ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας

 

 

Πρόεδρος: Σιάχος Χρήστος, κιν. 6972703210, xrsiahos@yahoo.gr

Γραμματέας: Μπούρδαλας Παναγιώτης, κιν. 6976791812, pmkas2004@yahoo.gr

Αντιπρόεδρος:  Μακρίδης Στάθης, κιν. 6972233764, statmak@yahoo.com

Ταμίας: Μακρίδης Στάθης, κιν. 6972233764 statmak@yahoo.com

Οργ. Γραμματέας: Μπούρδαλας Παναγιώτης, κιν. 6976791812 pmkas2004@yahoo.gr

Μέλος: Ψαρράς Σπύρος, κιν. 6973347241, spsarras@hotmail.com

Μέλος: Παΐζης Παναγιώτης, κιν. 6944347119, ppaizis@sch.gr

Μέλος: Σπίνος Αθανάσιος, κιν.  6944731945, athaspinos2@gmail.com

Μέλος : Μαχτσίρας Aθανάσιος, κιν. 6982441901, maxthan1981@gmail.com

 

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γραμματέας

       Σιάχος  Χρήστος                                    Μπούρδαλας Παναγιώτης

 

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ Δ.Σ. Α ΕΛΜΕ ΑΧΑΙΑΣ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ Δ.Σ. Α ΕΛΜΕ ΑΧΑΙΑΣ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017

ΑΠΟΤΕΛ. 2016

ΨΗΦΙΣΑΝ

1052

971

ΕΓΚΥΡΑ

1023

937

ΔΑΚΕ

322

31.48%

ΕΔΡΕΣ: 2

312

33,30%

ΕΔΡΕΣ: 3

ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

257

25.12%

ΕΔΡΕΣ: 2

259

27,64%

ΕΔΡΕΣ: 2

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ)

138

13.49%

ΕΔΡΕΣ: 1

93

9,93%

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

(ΣΥΝ.Ε.Κ)

110

10,75%

ΕΔΡΕΣ: 1

46

4,91%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

100

9.98%

ΕΔΡΕΣ: 1

94

10,03%

ΕΔΡΕΣ: 1

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

96

9,38%

121

12,91%

ΕΔΡΕΣ: 1

ΑΝ. ΡΙΖ. ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔ.  

12

1,28%

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Ψήφισμα για την ΠΙΖΑ – ΟΟΣΑ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                            A ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@gmail.com,                                                                      https://aelmeahaias.wordpress.com

Ψήφισμα για την ΠΙΖΑ – ΟΟΣΑ

Εκλογοαπαλογιστική Γενική Συνέλευση Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας

Η Εκλογοαπαλογιστική Γενική Συνέλευση Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας στις 5-12-2017, με αφορμή την επιλογή κεντρικά δύο Γυμνασίων και πέντε ΓΕΛ σχολείων ευθύνης της (8ο και 18ο Γυμν., 1ο, 2ο, 4ο, 13ο ΓΕΛ και ΓΕΛ Ρίου) για τον διαγωνισμό της ΠΙΖΑ – ΟΟΣΑ:

1) Καταγγέλει την εισβολή του υπερεθνικού οργανισμού για να κατάσσει σε σειρά επιτυχίας τα εκπαιδευτικά συστήματα, τη στιγμή που παρακάμπτει τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ειδικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες κάθε χώρας.

2) Μέσω της κατάταξης εκβιάζει τις χώρες ώστε τα προγράμματα να προσαρμοστούν στα σχέδια μιας «elite», μέρος της νέας παγκοσμιοποίησης.

3) Τα παλαιότερα δήθεν καλέσματα του Υπ. Παιδείας αποδεικνύονται μη αθώα. Η ψήφιση δε της εισβολής του με πιό βίαια μέσα με το 3ο μνημόνιο (14-08-2015) φανερώνει και τις αρχές του.

4) Στη Φιλανδία το εκπαιδευτικό σύστημα, που αποτέλεσε και τη «ναυαρχίδα» της ΠΙΖΑ, αποδεικνύεται σιγά-σιγά μια απάτη.

5) Καλούμε το ΔΣ της ΟΛΜΕ να επανατοποθετηθεί με ξεκάθαρο τρόπο στη βίαιη είσοδο και στις επιπτώσεις της ΠΙΖΑ-ΟΟΣΑ στο δημόσιο σχολείο και να πάρει τα απαραίτητα μέτρα.

6) Καλούμε το νέο ΔΣ της Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας να θέσει στις πρώτες προτεραιότητές του το ζήτημα. Να κάνει έγκαιρα επαφές με τους συλλόγους διδασκόντων των επτά σχολείων ευθύνης του. Να καταγγείλει στους μαθητές, τους γονείς και στην πατρινή κοινωνία το ζήτημα. Να καλέσει και να καλύωει συνδικαλιστικά στη μη συμμετοχή των μελών της με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. στάσεις εργασίας, κλπ).

Πάτρα, 5-12-2017

Για την Γ. Σ.

Το Προεδρείο

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά