Αρχείο

Archive for Μαρτίου 2015

Κάλεσμα Εκπαιδευτικών και Συλλόγων Γονέων

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com

Πάτρα, 26/03/2015

 

Κάλεσμα Εκπαιδευτικών και Συλλόγων Γονέων

Τετάρτη 1-4-2015

Το Δ.Σ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, καλεί αντιπροσωπείες εκπαιδευτικών από τα σχολεία:

1ο Γυμν. Παραλίας, 2ο Γυμν. Παραλίας, 14ο Γυμν. Πάτρας, Γυμν. Βραχνεΐκων, ΓΕΛ Παραλίας και 10ο ΓΕΛ Πάτρας, καθώς και τους συλλόγους Γονέων των παραπάνω σχολείων, την Τετάρτη 1-4-2015 και ώρα 6:30 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΕΛ Παραλίας, για να συζητήσουμε:

 

 1. Την ανάγκη καθορισμού ζωνών ευθύνης των συγκεκριμένων σχολείων και την ισόρροπη κατανομή του μαθητικού δυναμικού σε αυτά.
 2. Ανάδειξη του κτιριακού προβλήματος του 10ου ΓΕΛ.

 

Καλούμε τους συλλόγους των σχολείων να συζητήσουν τα παραπάνω θέματα καθώς και ό,τι άλλο θεωρήσουν ότι είναι χρήσιμο να ακουστεί στη συνάντηση, η οποία. είναι ανοιχτή και μπορεί να παρευρεθεί όποιος συνάδελφος και γονέας το επιθυμεί.

 

Ζητάμε από τους Διευθυντές των παραπάνω σχολείων να ενημερώσουν τους συλλόγους Γονέων για τη συνάντηση και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή τους (έγγραφη πρόσκληση μαζί με το παρόν κείμενο, τηλεφωνική επικοινωνία, κλπ).

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Συμπεράσματα από τη συνάντηση Εκπαιδευτικών της ΤΕΕ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com

Πάτρα, 26/03/2015

Συμπεράσματα από τη συνάντηση Εκπαιδευτικών της ΤΕΕ

Άμεσα ζητήματα λειτουργίας

 

Την Πέμπτη 19-3-2015 διεξήχθη η συνάντηση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ που συγκάλεσε το Δ.Σ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, με βάση την ανακοινωθείσα θεματολογία. Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες εκπαιδευτικών και από τα 10 ΕΠΑΛ ευθύνης της Α ΕΛΜΕ, από το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, ΕΕΕΕΚ Αχαΐας καθώς και πολυπληθής αντιπροσωπεία των συναδέλφων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Η συζήτηση που έγινε ήταν εποικοδομητική και επικεντρώθηκε στο χαρακτήρα της ΤΕΕ που έχει ανάγκη ο τόπος και η νεολαία μας αλλά και στα άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επαγγελματική εκπαίδευση στη περιοχή μας. Η συνάντηση κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις που συνοψίζονται στα παρακάτω:

Επανασύσταση καταργημένων τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ

 • Όλοι οι καταργημένοι τομείς και ειδικότητες να επανασυσταθούν στα ίδια ΕΠΑΛ που ήταν ακριβώς πριν την κατάργηση τους.
 • Οι καταργημένοι τομείς και ειδικότητες των δύο ΕΠΑΣ που έκλεισαν, να λειτουργήσουν στα πλησιέστερα προς αυτές ΕΠΑΛ.
 • Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και οικονομική μέριμνα στην ανασυγκρότηση των αντίστοιχων εργαστηρίων.
 • Η επανατοποθέτηση των συναδέλφων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα να είναι άμεση στις οργανικές θέσεις και με την αρχαιότητα που είχαν το καλοκαίρι του 2013. Η οργανική θέση και η αρχαιότητα των συναδέλφων των δύο ΕΠΑΣ να μεταφερθεί αυτούσια στα πλησιέστερα ΕΠΑΛ, εκεί που θα μεταφερθούν δηλαδή οι τομείς και οι ειδικότητες τους.

Αναθέσεις

Για την ομαλή λειτουργία των σχολείων της επαγγελματικής εκπαίδευσης τη νέα σχολική χρονιά χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις στο τομέα των αναθέσεων ενταγμένες σε ένα γενικότερο πλαίσιο εξορθολογισμού τους.

 • Διεκδικούμε όλες οι ειδικότητες να έχουν μαθήματα πρώτης ανάθεσης.
 • Επαναφορά των ομαδοποιημένων ειδικοτήτων ανά επιστημονικό αντικείμενο με κοινές πρώτες και δεύτερες αναθέσεις.
 • Για την κατανομή των ωρών των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη ανάθεση από συναδέλφους περισσότερων του ενός κλάδου ή ειδικοτήτων (ΠΕ09-ΠΕ10 και ΠΕ13, ΠΕ12 και ΠΕ17, ΠΕ14 και ΠΕ18, κα) ισχύει αποκλειστικά και μόνο η αρχαιότητα. Η ισομερής κατανομή να λαμβάνεται υπόψη μόνο στον υπολογισμό των κενών. Να μην επαναληφθεί ξανά το φαινόμενο της αυθαίρετης ερμηνείας περί ισοκατανομής των μαθημάτων που ταλαιπώρησε τους συναδέλφους σε συγκεκριμένο ΕΠΑΛ της περιοχής μας τη φετινή σχολική χρονιά.

Ειδικότερα υπάρχουν μερικά επείγοντα θέματα:

 • Για το τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών κατάργηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 175720/Δ2/30-10-2014 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου», στο σκέλος που αφορά στα μαθήματα Γ΄ Τάξης της Ειδικότητας Γραφικών Τεχνών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών. Επαναφορά των αναθέσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 118842/Γ2/17-9-2008.
 • Για τον Μηχανολογικό τομέα άρση της αδικίας που προκάλεσε η τελευταία Υ.Α. 137841/Γ2/ 2-9-14. Με βάση αυτή οι αναθέσεις των ΠΕ12.11 (Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης), μειώθηκαν στο ελάχιστο και συγκεκριμένα από τα 34 μαθήματα του τομέα Μηχανολογίας που θα έπρεπε να είχαν ανάθεση (και τα οποία τα δίδασκαν σύμφωνα με τις προηγούμενες αναθέσεις και τα προγράμματα σπουδών των Σχολών Αποφοίτησης τους), δόθηκαν μόλις τα 3, εκ των οποίων το 1 σε Β΄ ανάθεση.
 • Τα μαθήματα τεχνικό σχέδιο και εφαρμογές πληροφορικής στην Α τάξη των ΕΠΑΛ να χαρακτηριστούν εργαστηριακά, ώστε να καταστεί αποδοτικότερη η διδασκαλία τους.

Ωρολόγια και Αναλυτικά προγράμματα

Χρειάζεται ριζική αναμόρφωση των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων καθώς και των βιβλίων των μαθημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σε αυτή τη διαδικασία να έχουν καθοριστικό ρόλο οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ. Για την επόμενη σχολική χρονιά να γίνει άμεσος επανασχεδιασμός των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ειδικοτήτων.

Μαθητικό δυναμικό

Επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά ότι η πλειοψηφία των μαθητών που φοιτούν στα ΕΠΑΛ παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένες μαθησιακές ελλείψεις. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για λήψη άμεσων μέτρων που θα αμβλύνουν τις μορφωτικές ανισότητες του μαθητικού δυναμικού της ΤΕΕ. Στην κατεύθυνση αυτή να λειτουργήσει η ΠΔΣ στα ΕΠΑΛ από την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς.

 

Κλείνοντας σημειώνουμε ότι τονίστηκε η αντίθεση στο θεσμό της μαθητείας και την υπαγωγή του 4ου έτους των ΕΠΑΛ στη μη τυπική εκπαίδευση. Αποτελεί κοινή θέση ότι θα πρέπει το Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, με την ευθύνη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να είναι οργανικά ενταγμένο στο Λύκειο της ΤΕΕ, και να αξιοποιεί την υποδομή και το εκπαιδευτικό προσωπικό των επαγγελματικών λυκείων. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε δόκιμη την πρακτική άσκηση των μαθητών, στο έτος ειδίκευσης. Όμως η υλοποίηση του θεσμού αυτού πρέπει να γίνεται με την άμεση εποπτεία των σχολείων και σε κάθε περίπτωση όχι σε βάρος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επιπλέον επιβεβαιώθηκε η πάγια θέση της ΟΛΜΕ για τη δημιουργία μίας και μόνο δομής επαγγελματικής εκπαίδευσης σε λυκειακό επίπεδο μετά το γυμνάσιο, σχεδιασμένη στην κατεύθυνση της καθιέρωσης της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Όλες οι μονάδες που παρέχουν τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας.

Στη συνάντηση κατατέθηκαν και προτάσεις, μεμονωμένα και από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, που αφορούν τη μορφή και το χαρακτήρα της ΤΕΕ, οι οποίες είναι αυτονόητο ότι θα προωθηθούν για συζήτηση στο επερχόμενο 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ (Ιούλιος 2015)

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                            Πάτρα 17/3/2015                                            

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776
https://aelmeahaias.wordpress.com,
aelmeahaias@yahoo.gr

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

 Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια μέρα κατά του Ρατσισμού την 21η Μαρτίου, καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να αξιοποιήσουν την δυνατότητα που δίνει το Υπουργείο Παιδείας για την οργάνωση εκδηλώσεων ( ομιλίες, προβολές κλπ).

 Για το ΔΣ

  Ο  Πρόεδρος                                                            Ο       Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                         Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                      Πάτρα,  16/3/2015

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr

https://aelmeahaias.wordpress.com

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ

160 συμβασιούχες καθαρίστριες στην περιοχή του Δήμου της Πάτρας δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα εδώ και χρόνια για την κατάκτηση και υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας.

Με συμβάσεις που ξεκινούν την 1η του Σεπτέμβρη κάθε χρόνου και λήγουν στις 30 Ιούνη του επόμενου , χωρίς να δικαιούνται ποτέ άδειες , δώρα , επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας, έχοντας απολέσει μετά το 2012 τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα , συμβάλλουν καθημερινά και καθοριστικά στο να διατηρηθούν τα σχολεία καθαρά , με όρους υγιεινής και ασφάλειας για τους μαθητές , το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους εργαζόμενους.

Και ενώ το έργο τους περιλαμβάνει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των σχολείων , η αμοιβή τους αφορά μόνο των αριθμό των αιθουσών που περιλαμβάνει το κάθε σχολείο, πράγμα που αντιστοιχεί σε 200-300 Ευρώ το μήνα.

Όλα τα παραπάνω εμπεριέχουν και το αίσθημα της αδικίας αφού κατατάσσουν τις συμβασιούχες καθαρίστριες σε άνιση μισθολογική και ασφαλιστική σχέση έναντι των μονίμων συναδέλφων τους.

Η Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας , συμπαραστεκόμενη στον αγώνα των συμβασιούχων καθαριστριών των σχολείων της περιοχής μας και αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην καθημερινότητα των σχολείων μας, ζητά :

α) Μόνιμη και σταθερή εργασία στις υπάρχουσες εργαζόμενες , τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουν ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες

β) Προσαρμογή της αμοιβής τους για το έργο που παρέχουν στα επίπεδα της αμοιβής των μονίμων συναδέλφων τους

γ) Πλήρη κάλυψη όλων των παροχών υγείας και των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων

δ) Παροχή μέσων ατομικής προστασίας(μάσκες, γάντια , γαλότσες) , απαραίτητων για τη δουλειά τους.

 Για το ΔΣ

 Ο  Πρόεδρος                                                             Ο  Γραμματέας

                                    

                        Σιάχος  Χρήστος                                                         Ψαρράς  Σπύρος                                                    

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΡΕΝΑΣ ΑΝΤΩΝΕΛΗ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                            Πάτρα 16/3/2015                                            

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776
https://aelmeahaias.wordpress.com,
aelmeahaias@yahoo.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΡΕΝΑΣ ΑΝΤΩΝΕΛΗ

Με βαθιά θλίψη και οδύνη η εκπαιδευτική κοινότητα και η κοινωνία της Πάτρας αποχαιρετά σήμερα εδώ έναν εξαίρετο άνθρωπο, μια εκλεκτή συνάδελφο, μια ενεργό πολίτη που πρόωρα και τόσο άδικα έφυγε από κοντά μας.

Πάλεψε γενναία για τη ζωή όλο αυτό το διάστημα με τη δύναμη και τόλμη που την ξεχώριζε, με την  ίδια δύναμη και τόλμη που πάλευε για τις ιδέες της, τον κλάδο μας και το δημόσιο σχολείο σε όλη της τη ζωή. Αγωνίστρια και μάχιμη, στη ζωή, στην αίθουσα, στους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς αγώνες της περιοχής μας, τίμησε με την παρουσία της και τη δράση της το ΔΣ της Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας, στο οποίο είχε εκλεγεί επανειλημμένως, και το οποίο υπηρέτησε από τη θέση της Πρόεδρου, σταθερή πάντα στις θέσεις και τις διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος.

Πρωταγωνίστησε ως τότε Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Αχαΐας στην προσπάθεια αποκάλυψης των ενόχων για τη δολοφονία του αγωνιστή συναδέλφου Νίκου Τεμπονέρα και έδωσε αμέτρητες μάχες για να βγει η αλήθεια στο φως και να αποκαλυφθούν οι ένοχοι του στυγερού πολιτικού εγκλήματος.

Σε δύσκολες και κρίσιμες στιγμές για το εκπαιδευτικό κίνημα το εκπροσώπησε επάξια, τιμώντας με τη στάση της το θεσμό που εκπροσωπούσε. Συνέβαλλε με τις ιδέες της και τη μαχητικότητα της στον αγώνα για τη γνώση και τη μόρφωση.

Όλοι οι συνάδελφοι που είχαν την τύχη να συνυπηρετήσουν και να συνεργαστούν μαζί της μέσα και έξω από το σχολείο, στους συνδικαλιστικούς αγώνες, στον κοινωνικό στίβο την ξεχώριζαν, ακόμα και όταν διαφωνούσαν μαζί της, για την εντιμότητά της, το δυναμισμό, την προσήλωση και την επιμονή με την οποία πάλευε για τις ιδέες της, βάζοντας το δικό της λιθαράκι στην ιστορία αυτής της πόλης και στους αγώνες των ανθρώπων της για αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, δημοκρατία. Το κενό που δημιουργεί η απουσία της είναι σίγουρα δυσαναπλήρωτο και για την οικογένειά της και για την κοινωνία της πόλης μας.

Το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, μεταφέροντας τα συναισθήματα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια, στους οικείους της και ιδιαίτερα στον σύζυγό της Θάνο και την πολυαγαπημένη της κόρη Ηρώ. Η Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας και η ΟΛΜΕ αντί στεφάνου θα καταθέσουν ένα ποσό στη μνήμη της εκλιπούσης σε ένα κοινωφελές ίδρυμα της περιοχής μας.

Καλό ταξίδι συναδέλφισσα! Θα σε θυμόμαστε  πάντα

Για το ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                                      Ο       Γραμματέας

 Σιάχος Χρήστος                               Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Κάλεσμα Εκπαιδευτικών της ΤΕΕ, Πέμπτη 19-3-2015

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com

Πάτρα, 10/03/2015

 

Κάλεσμα Εκπαιδευτικών της ΤΕΕ, Πέμπτη 19-3-2015

Το Δ.Σ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, καλεί αντιπροσωπείες εκπαιδευτικών από όλα τα ΕΠΑΛ ευθύνης του, καθώς και αντιπροσωπεία των συναδέλφων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, την Πέμπτη 19-3-2015 και ώρα 6:30 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ, για να συζητήσουμε:

 1. O χαρακτήρας της ΤΕΕ στη β/θμια και μεταβ/θμια δημόσια εκπαίδευση
 2. Τα άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί.(Τομείς, ειδικότητες, εργαστήρια, ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, αναθέσεις μαθημάτων, μαθητικό δυναμικό)
 3. Ο σχεδιασμός της στάσης και δράσης του Σωματείου μας για την ΤΕΕ το επόμενο διάστημα.

 

Καλούμε τους συλλόγους των ΕΠΑΛ σε ειδική άτυπη συνεδρίαση να συζητήσουν τα παραπάνω θέματα καθώς και ότι άλλο θεωρήσουν ότι είναι χρήσιμο να ακουστεί στη συνάντηση.

 

Η συνάντηση είναι ανοιχτή και μπορεί να παρευρεθεί όποιος συνάδελφος το επιθυμεί.

 

Ζητάμε από τους Διευθυντές των Εσπερινών ΕΠΑΛ και τη Δ.Δ.Ε. να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς που θα εκπροσωπήσουν τα σχολεία τους.

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “PISA”

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                            Πάτρα 3/3/2015                                            

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776
https://aelmeahaias.wordpress.com,
aelmeahaias@yahoo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “PISA

Με αφορμή το υπ’ αρ. 200183/Δ2/9-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα σχολεία που εντέλλονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό PISA, ο οποίος λαμβάνει χώρα υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ, το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας επισημαίνει τα εξής:

Πάγια θέση του Σωματείου, όπως φαίνεται και από τις συνημμένες ανακοινώσεις της ΟΛΜΕ προηγούμενων ετών, είναι πως ο διαγωνισμός προκαλεί ποικίλες εντυπώσεις στη δημόσια συζήτηση και έχει τεράστιο πολιτικό αντίκτυπο.  Έφτασε στο σημείο, μάλιστα, να θεωρηθεί από τους διαμορφωτές της πολιτικής, από τα μέσα ενημέρωσης και από παράγοντες που επηρεάζουν την κοινή γνώμη ως η επαρκής απόδειξη της επιτυχίας ή αποτυχίας των εκπαιδευτικών συστημάτων. Επειδή έχουν διατυπωθεί πολλές ενστάσεις σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του Προγράμματος PISA και επικρατεί σκεπτικισμός και ανησυχία σχετικά με τις προθέσεις αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος PISA από παράγοντες της πολιτικής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες, ζητάμε:

 1. Το Υπουργείο να αποσύρει άμεσα τη συγκεκριμένη εγκύκλιο.
 2. Η ΟΛΜΕ να ανοίξει το θέμα πανελλαδικά και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κατάργηση της διαδικασίας αυτής.
 3. Αποφασίστηκε το ΔΣ της ΕΛΜΕ να πραγματοποιήσει περιοδείες στα εμπλεκόμενα σχολεία
 4. Οι Διευθυντές των σχολείων που επελέγησαν για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό αυτό να καλέσουν το Σύλλογο Διδασκόντων, το 15μελές των μαθητών και το Σύλλογο Γονέων του σχολείου τους και να συζητήσουν το θέμα. Στη συνάντηση αυτή να καλέσουν και μέλη του ΔΣ.
 5. Να γίνει κάλεσμα στους γονείς να μην δεχτούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στη συγκεκριμένη διαδικασία, με το να μην υπογράψουν τις αντίστοιχες «υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής».

Για το ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                                  Ο       Γραμματέας

 Σιάχος Χρήστος                               Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά