Αρχείο

Archive for Φεβρουαρίου 2015

Για το πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com                                                                     Πάτρα, 24/02/2015

 

 

Για το πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ

 

Α) Επαναφέρουμε το από 9/4/2013 αναπάντητο ερώτημα μας προς τη ΔΔΕ Αχαΐας και συγκεκριμένα προς το πρώην Γραφείο Φυσικής Αγωγής (Υπόψη :Κας Μητρογιάννη) όπως μας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό αν η πραγματοποίηση του Προγράμματος ΕΥ ΖΗΝ είναι υποχρεωτική για τους  συναδέλφους Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11) καθώς από τη σχετική εγκύκλιο  δε διευκρινίζεται ο εθελοντικός ή μη χαρακτήρας του εν λόγω Προγράμματος.

 

Β) Καλούμε τους συναδέλφους Φυσικής Αγωγής, μέχρι να διασαφηνιστεί πλήρως το θέμα να μην αναλαμβάνουν υποχρεωτικά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, εκτός εάν το θέλουν οι ίδιοι και πάντα σε εθελοντική βάση.

  

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ KAI ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                  Πάτρα 24-2-2015                                           

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776
https://aelmeahaias.wordpress.com,
aelmeahaias@yahoo.gr

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ  KAI  ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ Πελοποννήσου υπέβαλε ένα ερώτημα στο Υπουργείο Παιδείας με υπ’αριθμ.11350/05-12-2014 αν οι διατάξεις του Ν.3986/2011,άρθρο 37,παράγραφος 5 («5. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη») μπορούν να εφαρμοστούν σε εκπαιδευτικούς α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης.

H προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού της β/βάθμιας εκπαίδευσης εξέδωσε απάντηση στην οποία διευκρινίζει ότι στους εκπαιδευτικούς(α/βαθμιας) και β/θμιας εκπαίδευσης δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.3986/2011 άρθρο 37 παράγραφος 5. Επιπρόσθετα, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού της β/θμιας εκπαίδευσης κάνει αναφορά στο διδακτικό και εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και στις υποχρεώσεις τους εντός εργασιακού ωραρίου.

Τονίζουμε ότι καμία εγκύκλιος δεν μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Καλούμε τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να επιληφθεί του θέματος και να προχωρήσει σε μόνιμη και σύννομη επίλυση του. Πιο συγκεκριμένα :

 

 • Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι σαφώς καθορισμένο από το άρ. 14 παρ. 13 ν. 1566/85,  το ν .4152/2013, υποπ. Θ1, παρ.2 και το ν. 2413/1996 αρ.48, παρ.2, που λαμβάνει υπόψη την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (π.χ. ως διευθυντή ή υποδιευθυντή) και είναι βεβαίως γνωστό.
 • Ο ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί «παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα». (ν. 1566/85 άρ.13. παρ.8 και άρ.14, παρ.20).  

Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση α) δεν μπορεί να αναθέτει κάποιος σε εκπαιδευτικό κάποιο έργο όποτε αυτός νομίζει. Το έργο πρέπει να είναι συγκεκριμένο και να έχει ανατεθεί στη συνεδρίαση του συλλόγου καθηγητών που γίνεται για ανάθεση εργασιών. (Ο νόμος λέει «έχει ανατεθεί», όχι ανατίθεται). β) δεν επιτρέπεται κανείς να αναθέσει σε συνάδελφο κάποιο έργο που δεν εντάσσεται ούτε στα διδακτικά ούτε στα εξωδιδακτικά του καθήκοντα. Και τα καθήκοντα αυτά παρουσιάζονται στο νόμο με απόλυτη σαφήνεια. Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται κανείς να υποχρεώσει εκπαιδευτικό να «απασχολήσει» τους μαθητές για να καλύψει το κενό συναδέλφου που απουσιάζει, αφού η «απασχόληση» δεν εντάσσεται ούτε στο διδακτικό έργο ούτε στα εξωδιδακτικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού.

Κάποιοι διευθυντές, επικαλούμενοι και ερμηνεύοντας κατά την εκτίμησή τους την παρακάτω υπουργική απόφαση, επιχειρούν να παραβιάσουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των συναδέλφων και προσπαθούν να τους επιβάλουν να καλύπτουν στο κενό τους το κενό συναδέλφου που απουσιάζει και μάλιστα να μπουν σε τμήμα που δεν το έχουν στο ημερήσιο πρόγραμμα ή δεν το έχουν αναλάβει καθόλου κατά το τρέχον σχολικό έτος. (Υπενθυμίζουμε ότι η κατανομή των τμημάτων και των μαθημάτων γίνεται στην αρχή του σχολικού έτους με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων).

 • Σύμφωνα λοιπόν με την επικαλούμενη υπουργική απόφαση Φ. 353.1/324/ 105657/Δ1/02 (ΦΕΚ 1340/16-10-02), το γνωστό «Καθηκοντολόγιο», άρ. 29 παρ. 8 ο διευθυντής «φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό» και άρ. 38, παρ. 25 οι εκπαιδευτικοί «αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και ανάλογα με την περίπτωση ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή».
 • Η αντικατάσταση εκπαιδευτικού που λείπει από διαθέσιμο εκπαιδευτικό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο α) στην περίπτωση που υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμος εκπαιδευτικός, δηλαδή που δεν καλύπτει ωράριο και τυχαίνει να είναι της ίδιας ειδικότητας με τον εκπαιδευτικό που απουσιάζει ή β) στην περίπτωση που το ΠΥΣΔΕ διαθέσει εκπαιδευτικό για αναπλήρωση. Η ερμηνεία κάποιων διευθυντών ότι διαθέσιμος εκπαιδευτικός για την κάλυψη του κενού είναι γενικά και αόριστα όποιος έχει κενό είναι αυθαίρετη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση εκπαιδευτικού από κάποιον άλλης ειδικότητας, διότι απλούστατα απαγορεύεται η παραβίαση του αναλυτικού προγράμματος. Ο διευθυντής μπορεί να μετακινήσει ώρα συναδέλφου για να καλύψει ένα κενό, δεν μπορεί όμως να παραβιάσει το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο διδακτικό του ωράριο (όπως το ορίζουν οι νόμοι που αναφέραμε).
 • Η παραπάνω υπουργική απόφαση, στο σημείο που αναφέρεται σε «απασχόληση» των μαθητών από διαθέσιμο εκπαιδευτικό, είναι προδήλως παράνομη, αφού είναι αντίθετη με τους νόμους που έχουμε αναφέρει – στους οποίους ορίζονται ρητά το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο και οι εξωδιδακτικές εργασίες των εκπαιδευτικών – και σε καμία περίπτωση δεν υπερτερεί των νόμων.
 • Κανείς συνάδελφος δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Εξάλλου, τα κενά του εκπαιδευτικού στο ωρολόγιο πρόγραμμα εντάσσονται στο εργασιακό του ωράριο και αξιοποιούνται από τον ίδιο για διδακτική προετοιμασία (προετοιμασία εποπτικών μέσων διδασκαλίας , φωτοτυπίες, διορθώσεις, προετοιμασία διαγωνισμάτων –τεστ- ασκήσεων-τετραδίων κ.α ), για ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων , δικαιολόγηση απουσιών και για παροχή του συγκεκριμένου εξωδιδακτικού έργου που έχει αναλάβει, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς.
 • Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού η αναπλήρωση των κενών ή η ανασύνταξη του προγράμματος μπορεί να γίνεται όσο επιτρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο σχολείο, διαφορετικά πρόκειται για καταστρατήγηση του διδακτικού τους ωραρίου και για υποχρεωτική υπερωρία. (Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΔΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα).
 • Καλούμε τους συναδέλφους, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής κάλυψης κενού ή υπερωρίας, να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους. Αν συμβεί αυτό, να ζητούν γραπτή εντολή, ώστε να μπορούν να προσβάλουν τη συγκεκριμένη παράνομη ανάθεση με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό, νομικό) και να μην την εφαρμόσουν.

Σύμφωνα με το ν. 1566/85 άρ.13. παρ.8 και άρ.14, παρ.20 (που αναφέραμε παραπάνω), είναι προφανές ότι είναι προδήλως παράνομη η υποχρέωση των συναδέλφων από κάποιους διευθυντές να παραμένουν στο σχολείο 8-2, χωρίς να έχουν να επιτελέσουν συγκεκριμένο έργο. Προδήλως παράνομα είναι και τα διπλά προγράμματα. Δηλαδή, άλλο πρόγραμμα (σύννομο) να πηγαίνει στο Σχολικό Σύμβουλο και τη Διεύθυνση και άλλο – με υποχρεωτικές ώρες παραμονής του εκπαιδευτικού στο σχολείο – να αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

 Για το ΔΣ

         Ο  Πρόεδρος                                                                          Ο       Γραμματέας

        Σιάχος Χρήστος                                        .                              Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Επιτηρητές – Βαθμολογικό

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com                                                                             Πάτρα,   24/02/2015

 

Α. Επιτηρητές Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

Oι εκπαιδευτικοί που θα οριστούν βαθμολογητές στο βαθμολογικό κέντρο δεν θα πρέπει να κάνουν και επιτηρήσεις στις Πανελλαδικές εξετάσεις, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια υπηρεσίας έχουν, εκτός και αν το επιθυμούν.

Όσον αφορά τον ορισμό των συναδέλφων στα σχολεία για επιτηρητές, η ΔΔΕ Αχαΐας οφείλει να τοποθετήσει τους εκπαιδευτικούς αυτούς σε εξεταστικά κέντρα της ομάδας σχολείων που εργάζονται, ( κατά προτίμηση στα πλησιέστερα ), εκτός και αν οι ίδιοι επιθυμούν διαφορετικά.

Επίσης καλούμε την ΔΔΕ Αχαΐας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη πληρωμή όλων όσων εμπλέκονται στην διαδικασία των εξετάσεων.

Β. Επικουρικό προσωπικό Βαθμολογικού Κέντρου

 

Ζητάμε από τη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας να στείλει στα σχολεία τα ονόματα των συναδέλφων που αποτελούσαν το επικουρικό προσωπικό του Βαθμολογικού Κέντρου τα δύο τελευταία χρόνια. Θυμίζουμε ότι στο αντίστοιχο αίτημα της περσινής χρονιάς δεν πήραμε απάντηση.

Η πρόταση του Σωματείου για την επιλογή του προσωπικού του Βαθμολογικού Κέντρου είναι:

 • να δίνεται στους συναδέλφους η δυνατότητα αιτήσεων
 • κάθε χρόνο να ανανεώνεται το προσωπικό κατά 70%. Εάν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τις θέσεις να γίνεται κλήρωση.
 • το 30% των συναδέλφων που θα μεταφέρει τη τεχνογνωσία από τη προηγούμενη χρονιά δεν θα πρέπει να είναι το ίδιο όλα τα χρόνια αλλά και αυτό να αλλάζει μετά από 2ή 3 χρόνια
 • να μην επιλέγονται στελέχη εκπαίδευσης (σύμβουλοι, Δ/ντές, Υποδ/ντές) παρά μόνο για τις θέσεις που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις
 • να μην επιλέγονται συνάδελφοι που έχουν πάρει άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου
 • να μην επιλέγονται ταυτόχρονα σύζυγοι
 • ο τελικός κατάλογος να κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες.

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Για το διδακτικό ωράριο αποσπασμένων από τα ΠΥΣΔΕ στα ΠΥΣΠΕ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr, https://aelmeahaias.wordpress.com                      Πάτρα, 24 /02/2015

Για το διδακτικό ωράριο αποσπασμένων από τα ΠΥΣΔΕ στα ΠΥΣΠΕ

Με την εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής των ελάχιστων έως μηδενικών μόνιμων διορισμών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση το φαινόμενο των αποσπάσεων από τα ΠΥΣΔΕ στα ΠΥΣΠΕ πήρε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και στις οκτώ κοινές ειδικότητες μεταξύ των δυο βαθμίδων. Παράλληλα οι συχνές αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και στις αναθέσεις μαθημάτων με κύριο κριτήριο το λιγότερο δημοσιονομικό κόστος αλλά και οι μειωμένοι διορισμοί αναπληρωτών καθηγητών στις αντίστοιχες θέσεις επιδείνωσαν την κατάσταση.

Υπενθυμίζουμε εισαγωγικά  πως η εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής δημιούργησε  προβλήματα και για τις οκτώ κοινές ειδικότητες στα μνημονιακά χρόνια όπως η Τεχνητή δημιουργία «πλεονασμάτων» στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αναλ. προγράμματα, αλλαγή αναθέσεων, κλπ).

Παρά ταύτα η ανάγκη αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ άλλων νομών συνέχισε να υπάρχει και πολλοί συνάδελφοι έκαναν χρήση λόγω μειωμένων μεταθέσεων ή αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Την ανάγκη αυτή «εκμεταλλεύτηκε» κατά καιρούς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και δεν εφάρμοζε το διδακτικό ωράριο που έχουν οι συνάδελφοι στην β/βάθμια εκπαίδευση όταν αποσπώνται στην α/βάθμια. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι:

Ι) Λόγω των συχνών καθυστερήσεων στις αποσπάσεις πολλοί εξ αυτών έχουν συμμετάσχει τον Σεπτέμβριο στις εξετάσεις ανεξεταστέων μαθητών στην β/θμια

ΙΙ) Μετά την 21 Ιουνίου επιστρέφουν στην β/θμια και μάλιστα στον απομακρυσμένο Νομό από τον οποίο προέρχονται μέχρι τέλος Ιουνίου, όταν οι συνάδελφοι της α/θμιας βρίσκονται σε διακοπές

ΙΙΙ) Οι ολικά διατιθέμενοι – και πολύ σωστά τελικά – από το ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ του ίδιου νομού εργάζονται με το κανονικό διδακτικό τους ωράριο.

ΙV) όταν αποσπώνται σε άλλο ΠΥΣΠΕ, πρώτα παρουσιάζονται στο ΠΥΣΔΕ και μετά παρουσιάζονται στο ΠΥΣΠΕ για τοποθέτηση.

Για όλους αυτούς τούς λόγους ζητούμε να ισχύει το ίδιο διδακτικό ωράριο που έχουν στην β/θμια εκπ/ση και στην α/βάθμια εκπ/ση όλοι οι καθηγητές των οκτώ κοινών ειδικοτήτων, όταν αποσπώνται για κάποιους μήνες σε κάποιο ΠΥΣΠΕ (α/βάθμια)

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Αποφάσεις ανοικτού ΔΣ Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας για Πρότυπα-Πειραματικά

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com

Πάτρα, 24/2/2015

Προς:  ΔΣ ΟΛΜΕ

Αποφάσεις ανοικτού ΔΣ Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας για Πρότυπα-Πειραματικά

 

Στο κάλεσμα του ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας προς τους συναδέλφους των 2 Γυμνασίων και 2 ΓΕΛ Πρότυπων-Πειραματικών της Αχαΐας (Πάτρας) ανταποκρίθηκαν σήμερα (24-2-2015) πάνω τριάντα συνάδελφοι.

Μετά από διεξοδική και γόνιμη συζήτηση ενόψει της πανελλαδικής συνάντησης από την ΟΛΜΕ την Τετάρτη (25-2-2014) για το ίδιο ζήτημα αποφασίστηκαν τα εξής:

Ι) Υπήρξε σαφής πλειοψηφική τοποθέτηση υπέρ της της κατάργησης των Προτύπων και την μετατροπή τους για μια μεταβατική περίοδο σε Πειραματικά. Να καταργηθεί ο Ν. 3966/2011 (Διαμαντοπούλου).

ΙΙ) Το Υπ. Παιδείας να καταργήσει άμεσα τις εισαγωγικές εξετάσεις για την επιλογή των μαθητών σε αυτά και να επαναφέρει την κλήρωση.

ΙΙΙ) Να ανοίξει μια ευρεία συζήτηση στα σχολεία, στις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ για το περιεχόμενο αυτών των σχολείων και των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΙΙΙΙ) Στα εργασιακά ζητήματα που ανέκυψαν από το Ν. 3966/2011 (Διαμαντοπούλου) οφείλει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει τους συναδέλφους των Προτύπων-Πειραματικών με τους ίδιους όρους σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους σε όλα τα ζητήματα. Στη μεταβατική περίοδο πρέπει να ξαναδοθούν όλες οι οργανικές θέσεις και των παλαιών συναδέλφων (πριν τον εν λόγω νόμο) που παρέμειναν σε αυτά αλλά και όσων συναδέλφων αρνήθηκαν την «αξιολόγηση» και θέλουν να επιστρέψουν. Να προκηρυχθούν οι θέσεις για όσους συναδέλφους προέρχονται από άλλα σχολεία ή άλλα ΠΥΣΔΕ και υπηρετούν σε αυτά τα σχολεία. Επιπλέον να δοθεί η δυνατότητα διεκδίκησης οργανικών θέσεων επί ίσοις όροις για όσους δεν πάρουν οργανική θέση σ΄αυτά μετά το τέλος της θητείας τους.

ΙΙΙΙΙ) Για όσα ζητήματα δεν είναι ξεκάθαρα να συνεχιστεί η συζήτηση στις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                  Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com

Πάτρα, 24/02/2015

 

ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Προς: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

 

Κοινοποίηση: Πολιτικά κόμματα,

Βουλευτές Ν. Αχαΐας

ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ, ΕΚΠΟΙΖΩ

ΜΜΕ

 

Κύριε Υπουργέ.

 

Παρακολουθήσαμε πρόσφατα τις δηλώσεις της νέας κυβέρνησης για νομοθετική ρύθμιση, σχετικά με τα «κόκκινα» δάνεια, δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα. Μέχρι στιγμής όμως δεν γίνεται καμία αναφορά στα εξυπηρετούμενα δάνεια, όπως είναι κυρίως τα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Έτσι, πληρώνουμε για στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια, υπέρογκα ποσά σε δόσεις και με υψηλά επιτόκια, αυτά δηλαδή που ίσχυαν προ μνημονίων (π.χ. 5,2% για το ΤΠ&Δ). Θεωρούμε ότι για λόγους ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η αδικία εις βάρος μας τη στιγμή που:

 1. το εισόδημά μας έχει μειωθεί κατά 40% περίπου
 2. οι αντικειμενικές και εμπορικές αξίες των κατοικιών έχουν μειωθεί κατά πολύ
 3. το επιτόκιο δανεισμού των τραπεζών έχει ελαχιστοποιηθεί (κάτω από 1%)
 4. οι τράπεζες έχουν πάρει πολλά δις από δημόσιο χρήμα, δηλαδή και εμάς ως πολλαπλά φορολογούμενων, για ανακεφαλαιοποίηση.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως πρέπει να υπάρξει πλήρης αναθεώρηση των όρων αποπληρωμής των δανείων των εργαζομένων. Επικεντρώνουμε την διεκδίκησή μας στα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια που αφορούν την λαϊκή κατοικία, δηλαδή σχετίζονται με βασικό στοιχείο της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

Θεωρούμε πως έχει ωριμάσει απολύτως το αίτημα για δραστική περικοπή του κεφαλαίου των στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων με παράλληλη μείωση των επιτοκίων, που να αντιστοιχούν στις δραματικές περικοπές των μισθών των εργαζομένων, στις  αυξήσεις των φόρων  και την αύξηση του κόστους ζωής.

Θα θέλαμε να γίνει κατανοητό ότι η εξυπηρέτηση εκ μέρους μας των δανείων, δεν υποδηλώνει οικονομική άνεση και ευχέρεια. Τις περισσότερες φορές η εξυπηρέτηση των δανείων γίνεται κατορθωτή μόνο και μόνο, διότι γίνεται παρακράτηση των δόσεων από το μισθό μας και σε βάρος άλλων βασικών βιοτικών μας αναγκών. Έτσι, το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των δόσεων θα δαπανηθεί  εξ ολοκλήρου για τη κάλυψη αυτών των αναγκών, πράγμα που δημιουργεί έμμεση μεταφορά ρευστότητας στη πραγματική οικονομία και τα δημόσια ταμεία.

 

Oι υπογράφοντες:

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της ΕΛΜΕ, Τετάρτη 4-3-2015

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com

 

Πάτρα, 18/02/2015

 

Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της ΕΛΜΕ, Τετάρτη 4-3-2015

 

Το Δ.Σ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, σας καλεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 4-3-2015 και ώρα 7.00 μμ στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας με θέματα:

 

 1. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημόσιο Σχολείο και ο εκπαιδευτικός.
 2. Ιεράρχηση των διεκδικήσεων μας.
 3. Τα προτάγματα του κλάδου μας στη νέα κατάσταση.
 4. Ο σχεδιασμός της στάσης και δράσης του Σωματείου μας το επόμενο διάστημα.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Συνάντηση για Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com                                                           Πάτρα,   18/02/2015

 

 

 

Συνάντηση για Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

 

Το ΔΣ της Ά ΕΛΜΕ καλεί σε σύσκεψη  τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Π.Π.Σ. της περιοχής του, την Τρίτη, 24/2/2015, και ώρα 7.30 μμ στα γραφεία της ΕΛΜΕ.

Θα συζητήσουμε τα προβλήματα των Π.Π. σχολείων και των εκπαιδευτικών, ώστε :

 • να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις προς την ΟΛΜΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
 • να οριστούν εκπρόσωποί μας που θα μεταβούν στην  σύσκεψη που θα γίνει με θέμα τα Π.Π.Σ. την Τετάρτη, 25/2/2015, στις 30 μμ στα γραφεία της ΟΛΜΕ στην Αθήνα.

Επισυνάπτουμε την αντίστοιχη ανακοίνωση – πρόσκληση της ΟΛΜΕ

 

Για το Δ. Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Κάλεσμα αντιπροσώπων

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com

 

Πάτρα, 18/02/2015

 

Κάλεσμα αντιπροσώπων σχολείων και συναδέλφων για την προετοιμασία της ΓΣ της ΕΛΜΕ

 

Το Δ.Σ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, καλεί τους αντιπροσώπους των σχολείων και όποιον άλλο συνάδελφο επιθυμεί (ανοικτή επιτροπή αγώνα), την Τρίτη 24-2-2015, και ώρα 19:30, στα γραφεία της ΕΛΜΕ Μανιακίου και Κορίνθου, για να προετοιμάσουμε την επόμενη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη 4-3-2015, στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας με θέματα:

 1. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημόσιο Σχολείο και ο εκπαιδευτικός.
 2. Ιεράρχηση των διεκδικήσεων μας.
 3. Τα προτάγματα του κλάδου μας στη νέα κατάσταση.
 4. Ο σχεδιασμός της στάσης και δράσης του Σωματείου μας το επόμενο διάστημα.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com

Πάτρα, 18/02/2015

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Η Ιταλική γλώσσα αποτελούσε ανέκαθεν για την Ελλάδα τμήμα της κοινής ιστορικής πολιτισμικής κληρονομιάς με την γείτονα Ιταλία, αλλά και χρήσιμο εργαλείο στις παραδοσιακά σημαντικές (οικονομικές, εμπορικές, τουριστικές, μορφωτικές)  συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό  ισχύει κατά μείζονα λόγο και για την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας που διαθέτει και αντίστοιχη παροικία, με ιδιαίτερη συνεισφορά στην κοινωνική , οικονομική και πνευματική ζωή της πόλης.

Το μάθημα της Ιταλικής γλώσσας που διδάσκεται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2008–2009, από 31 μόνιμες εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ34, καταργήθηκε αιφνίδια και αδικαιολόγητα από το ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων με την Υπουργική απόφαση με αρ. πρωτοκόλλου 115475/Γ2 της 21-08-2013. Με την άδικη αυτή απόφαση χιλιάδες μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων έχασαν το δικαίωμα να διδαχθούν τη β’ ξένη γλώσσα προτίμησής τους και οι συνάδελφοι του κλάδου ΠΕ34 έχουν θιγεί ηθικά και επαγγελματικά καθώς φέτος διδάσκουν το αντικείμενό τους μόνο στους μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Επιβάλλεται η άμεση τροποποίηση της παραπάνω ισχύουσας Υπουργικής απόφασης, προκειμένου στις αρχές Μαΐου οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού που επιθυμούν να διδαχθούν την Ιταλική ως β’ ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο να έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την προτίμησή τους και οι συνάδελφοι να διδάξουν το αντικείμενό τους και την επόμενη σχολική χρονιά.

Ζητάμε :

– Άμεση επαναφορά της διδασκαλίας της Ιταλικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

– Δικαίωση του αγώνα των 31 μονίμων συναδέλφων του κλάδου ΠΕ34.

– Σεβασμό στην επιλογή των μαθητών.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                                Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά