Αρχείο

Archive for Μαρτίου 2014

Επείγον κάλεσμα προς τους Διευθυντές και Διευθύντριες της περιοχής συνδικαλιστικής ευθύνης μας

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com

Πάτρα, 30/03/2014

 

Επείγον κάλεσμα προς τους Διευθυντές και Διευθύντριες της περιοχής συνδικαλιστικής ευθύνης μας

 

Συνεδέλφισσες, -οι

Το Δ.Σ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, σε ανοικτή συνεδρίαση με δεκάδες αντιπροσώπους σχολείων και μέλη της ανοικτής επιτροπής αγώνα, πήρε τις πρώτες αποφάσεις για να διερευνήσει άμεσα και να αντιμετωπίσει, λόγω και του ασφυκτικού χρονικού πλαισίου που θέτει ο Υπουργός Παιδείας του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», όλες τις δυνατότητες. Έτσι:

Α) Συγκαλεί Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ αύριο, Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014, ώρα 7.00 μμ στο Εργ. Κέντρο της Πάτρας.

Β) Κάλεσε το ΔΣ της ΟΛΜΕ να εξετάσει άμεσα και τη δυνατότητα προσωρινής διαταγής ή εξωδίκου σε σχέση με την νέα εγκύκλιο για την ΑΕΕ. (Ήδη η Νομ. Σύμβουλος της ΔΟΕ, κ. Μαρία Τσίπρα, γνωμοδότησε ότι η εν λόγω εγκύκλιος είναι και παράνομη, γνωμοδότηση την οποία και αποστέλλουμε συνημμένα).

Γ) Καλεί τους συναδέλφους των σχολείων που θα κάνουν αυτές τις μέρες σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων, όχι μόνο να μη φοβηθούν, αλλά αντίθετα να σηκώσουν το ανάστημα του δασκάλου και να προσθέσουν τα σχολεία τους στα 26 σχολεία που έχουν αποφασίσει να μη συγκροτήσουν «ομάδες εργασίας» (σχεδόν όλα ομόφωνα).

Δ) Καλεί και εσάς να σηκώσετε το διπλό ανάστημα που σας αναλογεί (δασκάλου και εκφραστή του συλλόγου σας):

Ι) Να συνταχθείτε με το κλίμα που διαμορφώνεται.

ΙΙ) Να μη βιαστείτε να ορίσετε πριν τις 4-4-2014 λόγω του «εντέλλεσθαι» ομάδες εργασίας. Πολύ δε περισσότερο αν ισχύουν φήμες ή πληροφορίες ότι ελάχιστοι είτε προσπαθούν να αλλάξουν αποφάσεις, είτε να μεταπείσουν με «καρότα» και «μαστίγια» τους συναδέλφους να μπουν «οικειοθελώς» σε ομάδες εργασίας μέσω του πρακτικού του συλλόγου διδ/ντων. Σε κάθε περίπτωση έχετε και το «δικό σας» πρακτικό.

ΙΙΙ) Εάν ο Υπουργός επιμείνει να καταθέσετε εγγράφως ό,τι ο Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας σας δίνει ως όπλο όταν μια τέτοια εντολή είναι και «άσχετη» με την παρ. 15 του άρθρου 39 της Υπ. Απ. ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1, ΦΕΚ Β 1340 2002, αλλά και «παράνομη», αφού «…μοναδικό αρμόδιο όργανο για να συστήσει τις ομάδες έργου είναι και εξακολουθεί να είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, δεδομένου, ότι αυτό ρητώς προβλέπεται από την υπ’ αριθμόν 190089/Γ1/10.12.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια και από την διάταξη του άρθρου 38 της ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, που αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στον σύλλογο διδασκόντων την αξιολόγηση του έργου του και τον προγραμματισμό των δράσεων του. Εξάλλου, από το σύνολο της νομοθεσίας, που προεκτέθηκε προκύπτει, ότι ο Διευθυντής ουσιαστικά αποτελεί το όργανο εκτέλεσης των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων και όχι αποφασίζον όργανο στην διαδικασία…» κατά την κ. Μ. Τσίπρα.

Σημειώνουμε έντονα, όχι μόνο για τους παρα πάνω λόγους, αλλά και λόγω του έννομου συμφέροντος των συναδέλφων συνολικά και κατά μόνας, ότι «…Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, που καλούνται να εκτελέσουν μια παράνομη εντολή, οφείλουν να αναφέρουν την αντίθεση τους στην παράνομη τούτη εντολή. Πρέπει δε να καταστεί σαφές, ότι η εκτέλεση παρανόμων εντολών εκ μέρους τους χωρίς δήλωση της αντίθεσης τους δεν τους απαλλάσσει από (προσωπικές και υπηρεσιακές) ευθύνες…» και πάλι κατά την κ. Μ. Τσίπρα.

Επικουρικά σημειώνουμε:

α) Η επίκληση της παραγράφου 15 του άρθρου 39 του Καθηκοντολόγιου (2002) αφορά την συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην αρχή του σχολικού έτους και όχι στο μέσον ή στο τέλος του, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι οι «ομάδες εργασίας» αποτελούν μορφή «εξωδιδακτικού έργου».

β) Οι διευθυντές των σχολείων έχουν επιλεγεί με νομικό πλαίσιο τέτοιο ώστε να εκτελούν αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, όταν συγκαλούνται νόμιμα και όχι το αντίστροφο.

γ) Το «εντέλλεσθαι» του Υπουργού Παιδείας δημιουργεί ρήξη στην καρδιά της σχολικής κοινότητας και επιχειρεί να αλλάξει το κλίμα, τις σχέσεις και τη μορφή διοίκησης χωρίς νέα νομοθεσία.

δ) Οι αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων με ομοφωνία ή πλειοψηφία για μη συγκρότηση «ομάδων εργασίας» δεν αποτελούν «αδυναμία», αλλά «απόφαση» με συγκεκριμένο σκεπτικό.

ε) Δεδομένης της μη ουσιαστικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για τέτοιου βάθους και κινδύνου ερευνών, ποιοι θα είναι οι «νομικά υπεύθυνοι» για λανθασμένες εκτιμήσεις – βαθμολογήσεις που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι την κατάργηση μιας σχολικής μονάδας;

ΥΓ: Ήδη θα γνωρίζετε – και το ΔΣ της ΟΛΜΕ το υπαινίχτηκε – ότι πιθανά πολύ σύντομα θα επιχειρηθεί να κληθείτε ώστε να … βαθμολογήσετε συναδέλφους σας. Και γνωρίζετε πολύ καλά και τι επιφυλάσσει ο δημ. κώδικας, το βαθμολόγιο και η όλη συγκεκριμένη δημοσιο-οικονομική και όχι μόνο πολιτική για όσους χωρίς τη θέλησή τους κληθούν να … βαθμολογηθούν…

Αν συμβεί αυτό τότε όλοι οφείλουμε να αντιδράσουμε αναλόγως και πέρα από τις όποιες «μικρο-αστικές» λογικές που ίσως έρχονται από την περίοδο της εργασιακής ασφάλειας και παιδαγωγικής ελευθερίας.

 

*****

Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλούμε την Τρίτη 1-4-2014, μία μέρα μετά και την Γεν. Συνέλευση της ΕΛΜΕ, ώρα 7.00 μμ στα γραφεία της Α΄  ΕΛΜΕ Αχαΐας για να συνδράμουμε από κοινού, ώστε να μην έλθει η νέα περίοδος που επιχειρεί το Υπ. Παιδείας να ανοίξει για το νέο ρόλο σας (του «Δερβέναγα» και «Δημίου»)…

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Ψαρράς Σπύρος                                 Μπούρδαλας Παναγιώτης

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Η μάχη για την μη θεληματική συμμετοχή στην ΑΕΕ κορυφώνεται

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr, https://aelmeahaias.wordpress.com

Πάτρα, 30/03/2014

 

Μετά και την νέα εγκύκλιο του ίδιου του Υπουργού Παιδείας για την ΑΕΕ

Η μάχη για την μη θεληματική συμμετοχή στην ΑΕΕ κορυφώνεται

 

Συναδέλφισσες, -οι

Ήδη στα 16 σχολεία που ανακοινώσαμε την Δευτέρα άλλα δέκα σχολεία έχουν προστεθεί με ομόφωνες αποφάσεις για μη θεληματική συμμετοχή στις «ομάδες εργασίας» της ΑΕΕ στην περιοχή στις πρώην Α΄ και Δ’  περιοχές της Αχαΐας (1ο, 4ο, 7ο και 11ο ΓΕΛ Πάτρας, 10ο και11ο Γυμν. Πάτρας, Γυμν. Αγ. Βασιλείου, 1ο Γυμν. Παραλίας, Γυμν. Λακκόπετρας, Γυμν. – Λ.Τ. Ριόλου).

Το Δ.Σ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, σε ανοικτή συνεδρίαση με δεκάδες αντιπροσώπους σχολείων και μέλη της ανοικτής επιτροπής αγώνα, ανάμεσα στα άλλα έχει αποφασίσει:

1) Καλεί το ΔΣ της ΟΛΜΕ – και με βάση την σχετική του απόφαση – να διερευνήσει άμεσα, λόγω και του ασφυκτικού χρονικού πλαισίου που θέτει ο Υπουργός Παιδείας του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» τη δυνατότητα προσωρινής διαταγής ή εξωδίκου σε σχέση με την νέα εγκύκλιο για την ΑΕΕ.

2) Συγκαλεί Γεν. Συνέλευση τη Δευτέρα 31-3-2014 στο Εργατικό Κέντρο της Πάτρας και ώρα 7.00μμ.

Επικουρικά θέλουμε σημειώνουμε ακόμα:

α) Παίρνουμε κατά το δυνατόν ομόφωνες αποφάσεις μη θεληματικής συμμετοχής στις «ομάδες εργασίας» για να μη τις νομιμοποιήσουμε και φυσικά τις προσυπογράφουμε στο πρακτικό του συλλόγου. Ούτως ή άλλως θα συνεδριάσουν αυτές τις μέρες όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων. Πάνω σ’ αυτές θα πατήσουμε στο επόμενο διάστημα σε κάθε περίπτωση. Σημειώνουμε ότι με βάση τη τελευταία εγκύκλιο (24-3-2014) οι σύλλογοι θα κληθούν εντός του Μαΐου να πάρουν τις τελικές αποφάσεις για την ΑΕΕ….

β) Καλούμε άλλη μία φορά τους Διευθυντές των σχολείων να μη χρησιμοποιούν ούτε το «καρότο» της δήθεν καλής «ατομικής αξιολόγησης», ούτε το «μαστίγιο» της δήθεν υποχρεωτικότητας, ώστε να αποφύγουν αυτές τις αποφάσεις στους συλλόγους. Μια τέτοια στάση δεν τιμά παιδαγωγούς και δημοκρατικούς διευθυντές.

γ) Το ΔΣ της ΕΛΜΕ, πέρα από πιθανές πρωτοβουλίες Διευθυντών, διερευνά τη δυνατότητα και συλλογικής αντίστασης μέσω του σωματείου.

δ) Σε περίπτωση που λίγοι διευθυντές θέλουν να γίνουν «βασιλικότεροι του βασιλέως» και «βιάζονται» να ορίσουν μόνοι τους «ομάδες εργασίας», τους υπενθυμίζουμε ότι έχουν ιδιαίτερο πρακτικό να τις … σημειώσουν.

ε) Καλούμε την Διευθύντρια ΔΕ Αχαΐας και τον Περιφερειακό Δ/ντή Δυτ. Ελλάδας να στηρίξουν τη Δημοκρατική δομή των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων, γιατί αποτελεί βασικό πυλώνα ώστε το σχολείο να μη μετατραπεί σε κάτεργο των εκπαιδευτικών, φυλακή των μαθητών και χαρά επιχειρήσεων –χορηγών.

στ) Καλούμε γονείς και φορείς των τοπικών κοινωνιών να αναδείξουμε μαζί όλο το πλέγμα του «νέου σχολείου»: α) του ολισθηρού δρόμου του αυταρχισμού, τις διαθεσιμότητες/απολύσεις/εργασιακής εξουθένωσης/μείωσης και εξαφάνισης της παιδαγωγικής ελευθερίας για εκπαιδευτικούς και β) τη νέα επικίνδυνη ατραπό για τους μαθητές με οροφή το εννιάχρονο υποχρεωτικό σχολείο, την μεταγυμνασιακή κατάρτιση (ΣΕΚ) από τη νέα χρονιά, τη συρρίκνωση των ΕΠΑΛ υπέρ της κατάρτισης και της ιδιωτικοποίησης που ξεκίνησε με 19 λιγότερες ειδικότητες από τον Ιούλιο του 2013, με τις τράπεζες θεμάτων από την φετινή Α΄ Λυκείου και με όλα τα νέα μέτρα που πιλοτικά έχουν εισαχθεί στα λεγόμενα (πειραματικά) Πρότυπα σχολεία…

Το νέο σχολείο που φέρνουν είναι πολύ παλαιό

Από την συλλογική αντίσταση στην συλλογική ανατροπή

Ή Εμείς ή αυτοί

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Ψαρράς Σπύρος                                 Μπούρδαλας Παναγιώτης

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Κάλεσμα για Γενική Συνέλευση

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com

 

Πάτρα, 27/03/2014

 

 

Επείγον Κάλεσμα για Γενική Συνέλευση

 

 ΘΕΜΑ: Ο κλάδος απέναντι στη νέα εγκύκλιο της ΑΕΕ, την ατομική Αξιολόγηση, τις διαθεσιμότητες/απολύσεις, το Νέο Σχολείο, το νέο εργασιακό καθεστώς και την Γενική Απεργία στις 9 Απρίλη.

 

Το Δ.Σ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας, σε ανοικτή συνεδρίαση με δεκάδες αντιπροσώπους σχολείων και μέλη της ανοικτής επιτροπής αγώνα, ανάμεσα στα άλλα, συγκαλεί Γενική Συνέλευση  την Δευτέρα 31 Μάρτη 2014, ώρα 7.00μμ στο Εργατικό Κέντρο.

Για το ΔΣ βάση του πλαισίου δράσης του και των σχετικών αποφάσεών του σε σχέση με την ΑΕΕ η απόφαση του ΔΣ της ΟΛΜΕ (26-3-2014) την οποία και αποστέλλουμε συννημένα. Η Γεν. Συνέλευση οφείλει να την εξειδικεύσει.

Η μεγάλη συμμετοχή σας είναι αυτονόητη.

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Ψαρράς Σπύρος                                 Μπούρδαλας Παναγιώτης

 

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Ο.Λ.Μ.Ε. Σχετικά με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας για την αυτοαξιολόγηση

Σχετικά με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας για την αυτοαξιολόγηση

 

Δυο μέρες μετά και την τυπική επικύρωση των πρώτων απολύσεων στη Δημόσια Εκπαίδευση, το Υπ. Παιδείας ξαναχτυπά. Ακολουθώντας σταθερά το δρόμο του αυταρχισμού και της καταστολής και επιχειρώντας να επιβάλει το δόγμα «νόμος και τάξη», προχώρησε στην έκδοση νέας εγκυκλίου για την αυτοαξιολόγηση, την οποία υπογράφει ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος.

Είναι φανερή η προσπάθεια του κ. υπουργού να κάμψει τις αντιστάσεις της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και να επιβάλει τον αντιδραστικό αντιεκπαιδευτικό μηχανισμό της αυτοαξιολόγησης / αξιολόγησης, μηχανισμό του αντιδραστικού ελέγχου και των απολύσεων. Στην προσπάθειά του αυτή καταστρατηγεί ακόμα και το δικό του νόμο, που ορίζει σαφώς ότι την απόφαση για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας τη λαμβάνει ο Σύλλογος Διδασκόντων σε κάθε σχολείο.

Με την εγκύκλιο αυτή, που αποτελεί μια ακόμα επικίνδυνη αυταρχική  πρόκληση για τον κλάδο (κατάργηση του ρόλου του Συλλόγου  Διδασκόντων) και που για ακόμα μια φορά ασκεί πολιτική με εκβιασμούς και φόβο, το ΥΠΑΙΘ ομολογεί ανοικτά  ότι η πολιτική του συναντά την αποφασιστική αντίθεση των εκπαιδευτικών και δεν περνά.

Η εξέλιξη αυτή φανερώνει τις δυνατότητες που έχει ο συλλογικός μας αγώνας ενάντια στις πολιτικές που τσακίζουν εργατικά και μορφωτικά δικαιώματα  και επιχειρούν να  προσαρμόσουν το δημόσιο σχολείο στις επιδιώξεις της αγοράς και των επιχειρήσεων.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους, αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, να ενισχύσουν τη συσπείρωση τους και τις συλλογικές αντιστάσεις τους με όλους τους δυνατούς τρόπους (αποφάσεις συλλόγων, ψηφίσματα, μη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας με δεδομένη τη μη υποχρεωτικότητα).

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καλεί τους Διευθυντές των σχολείων και τους σχολικούςσυμβούλους να μην αποδεχθούν το ρόλο που τους επιβάλλει το ΥΠΑΙΘ – να μετατραπούν σε ομήρους και εκτελεστικά όργανα μιας πολιτικής που καρατομεί τα δικαιώματα και τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και φτιάχνει σχολεία που παράγουν φτηνό εργατικό δυναμικό. Τους καλεί να στηριχτούν στις συλλογικές αποφάσεις και να συμπαραταχθούν με τον αγωνιζόμενο κλάδο για την απόκρουση αυτών των πολιτικών.

Καλεί τις ΕΛΜΕ να κλιμακώσουν την πάλη τους οργανώνοντας την ενημέρωσητων συναδέλφων, των γονέων και των τοπικών κοινωνιών για τις συνέπειες των μηχανισμών της αξιολόγησης και του νόμου για το «νέο» λύκειο, να παρεμβαίνουν αποφασιστικά σε όλες τις περιπτώσεις ακραίων αυταρχικών και αντιδημοκρατικών συμπεριφορών διευθυντών και σχολικών συμβούλων, καλώντας τους να λογοδοτήσουν στις γενικές συνελεύσεις.

Δηλώνουμε ότι σε συντονισμό με τους Συλλόγους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη ΔΟΕ θα συνεχίσουμε  τη μάχη για να ματαιωθούν τα σεμινάρια για τους σχολικούς συμβούλους και να ακυρωθούν τα σεμινάρια επιμόρφωσης των διευθυντών όταν επιχειρηθούν.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ διερευνά τη δυνατότητα και νομικών ενεργειών ενάντια στην επιβολή της αξιολόγησης.

Καλεί τις ΕΛΜΕ να ορίσουν γενικές συνελεύσεις με θέματα διαθεσιμότητες /απολύσεις, αξιολόγηση και τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της πανεργατικής απεργίας στις 9/4, την εβδομάδα από 31/3 ως 3/4.

 

Όλοι στον αγώνα, για να μην περάσει η πολιτική που υπονομεύει το δημόσιο και δωρεάν σχολείο.

ΤΟ ΔΣ

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Κάλεσμα Δ/ντών σχολείων, αντιπροσώπων και ανοικτής επιτροπής αγώνα

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ,

ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr, https://aelmeahaias.wordpress.com

 

Πάτρα, 25/03/2014

 

Επείγον κάλεσμα Δ/ντών σχολείων, αντιπροσώπων και ανοικτής επιτροπής αγώνα της περιοχής μας μετά την 3η εγκύκλιο για την ΑΕΕ

 

Η   Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας χαιρετίζει τους εκατοντάδες συναδέλφους που συλλογικά και ενωτικά  στους συλλόγους τους στα σχολεία της περιοχής μας στάθηκαν απέναντι στο πρώτο βήμα (ΑΕΕ) της επιχειρούμενης  «Αξιολόγησης» που κατηγοριοποιεί τα σχολεία και καθηλώνει μισθολογικά και βαθμολογικά τους εκπ/κούς, προετοιμάζοντας νέες δεξαμενές υποψηφίων απολυμένων.

Το ΥΠΑΙΘ είναι σε πανικό από την ομόφωνη και ομόθυμη αντίδραση του κλάδου και αποτέλεσμα του πανικού του είναι η έκδοση και νέας εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία ανατίθεται στους Δ/ντές των Σχολείων η συγκρότηση των ομάδων εργασίας, καταργώντας τις αρμοδιότητες των συλλόγων διδασκόντων και ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τη σχετική νομοθεσία που το ίδιο έχει θεσπίσει (Π. Δ. 152/2013) και (άρθρο 39, παρ.15, ΦΕΚ1340/2002).

Η επιχείρηση να εμπεδωθεί  «κουλτούρα αξιολόγησης» στις σχολικές μονάδες, που αποτελούσε και το βασικό στόχο της πολιτικής του ΥΠΑΙΘ μέχρι σήμερα απέτυχε παταγωδώς, καθώς συνάντησε την καθολική αντίσταση των εκπαιδευτικών.

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου παιδείας αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο της αξιολόγησης. Μπροστά στον κίνδυνο οι αποφάσεις συλλόγων διδασκόντων να πάρουν μορφή χιονοστιβάδας προχωρά σε μια τρίτη – μετά την εισαγωγική στις 23.10.2013 – κατά σειρά εγκύκλιο για το ίδιο θέμα (οι προηγούμενες εγκύκλιοι στις 10/12/2013 και στις 6/3/2014)  και απαιτεί από  τους Δντές σχολικών μονάδων να ορίσουν οι ίδιοι τις ομάδες εργασίας μέχρι τις 04 –04 –2014.

Μάλιστα ζητά από τους Περιφερειακούς Δ/ντές να αποστείλουν, μέχρι 11–04–2014, στο γραφείο του Δ/ντή του Υπουργού Παιδείας, απειλώντας έμμεσα ακόμα και τα στελέχη εκπ/σης που το ίδιο το ΥΠΑΙΘ διόρισε,  πίνακα με τα σχολεία στα οποία τυχόν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση των «ομάδων εργασίας».

Μπροστά σε αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις:

1) καλούμε τους Διευθυντές των σχολείων της περιοχής μας να μην προχωρήσουν σε ενέργειες εφαρμογής της εγκυκλίου της επόμενες μέρες, ώστε να υπάρχει η θέση της ΟΛΜΕ που συνεδριάζει την Τετάρτη 28-3-2014 και της ΕΛΜΕ που συνεδριάζει την Πέμπτη 29-3-2014.

2) τους αντιπροσώπους σχολείων και την ανοικτή επιτροπή αγώνα σε συνάντηση την Πέμπτη 27-3-2014 και ώρα 7.00 μ.μ στα γραφεία της ΕΛΜΕ ώστε από κοινού να εξετάσουμε την από εδώ και πέρα πορεία μας με συλλογικό τρόπο.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Ψαρράς Σπύρος                                 Μπούρδαλας Παναγιώτης

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

ΨΗΦΙΣΜΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ,

ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr, https://aelmeahaias.wordpress.com

 

Πάτρα, 23/03/2014

 

ΨΗΦΙΣΜΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

«Δίωξη Κώστα Κορδάτου Προέδρου ΠΕΤΕΕΜ»

 

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την 11/χρονη υπηρεσιακή περιπέτεια που υφίσταται ο συνάδελφος Κώστας Κορδάτος, καθηγητής του ΕΠΑΛ Καινουργίου Αγρινίου και Πρόεδρος της ΠΕΤΕΕΜ. Απαιτούμε την αποκατάστασή του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με την άμεση αναστολή της «αυτοδίκαιης αργίας», αργίας που άδικα (ίσως και παράνομα) έχει τεθεί από τις 19-12-2012 και, μάλιστα, πριν την εφαρμογή του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012), που κατάργησε το τεκμήριο της αθωότητας, και ενώ η υπόθεσή του εκκρεμοδικεί στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών. Ο Κώστας Κορδάτος, π. διευθυντής του ΤΕΕ – ΕΠΑΛ Καινουργίου, δραστήριος άνθρωπος (Πρόεδρος της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας – ΠΕΤΕΕΜ, αιρετός ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας, αγωνιστής της εκπαίδευσης με μεγάλη προσφορά στην ΤΕΕ και στην κοινωνία, με πανελλαδική αναγνωρισιμότητα και με μεγάλη αποδοχή από το σύνολο των συναδέλφων) έκανε το «λάθος» στη συγκεκριμένη περίπτωση να τον κυριεύσει το φιλότιμο και το έντονο ενδιαφέρον για να γίνει το ΤΕΕ στο χωριό του. Και όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, δυστυχώς, δεν αρκούσε μόνο αυτό το συναίσθημα!

Η δαιμονοποίηση ενός προσώπου, ενός θεσμού, μιας ιδέας, μιας ιδεολογίας υπήρξε, αιώνες τώρα, ένα διαχρονικά «χρήσιμο» και αποτελεσματικό εργαλείο προπαγάνδας και εκφοβισμού των πολιτών, από τους πάσης φύσεως σφετεριστές κάθε μορφής εξουσίας.

Αυτό που ζούμε στο χώρο της εκπαίδευσης εδώ και πάνω από 11 χρόνια με τη συνεχιζόμενη και «εκδικητική» δίωξη-ομηρία του συναδέλφου και ιστορικού Προέδρου του κλάδου μας, Κώστα Κορδάτου, είναι πρωτόγνωρη στο δημόσιο. Η δίωξη αυτή αναδύεται από τα πιο σκοτεινά βάθη του «ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ» και κάνει «υπερήφανο» τον Όργουελ για τη διαχρονικότητα και την επικαιρότητα του μυθιστορήματός του «1984».

Προϊστάμενοι εκπαίδευσης, αυτοδιοικητικοί, έμποροι και παρατρεχάμενοι, απίστευτα «πονηροί», «σατανικοί», σε δικτύωση με μικρούς και μεγάλους παπαγάλους της πολιτικής εξουσίας, ανακάλυψαν όλοι αυτοί εσχάτως το μεγάλο «καταχραστή» του δημοσίου, εχθρό της χώρας και του λαού, τον οποίο στο τέλος το πειθαρχικό (ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Ελλάδας) τον απαλλάσσει για όλα αυτά που τον κατηγορούσαν.

Δυστυχώς, αυτή την ταραγμένη εποχή των ολοκληρωτικών αντιλήψεων και των εκδικητικών διώξεων εναντίον οποιουδήποτε δε συμφωνεί με όσα γίνονται σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης και των καθηγητών, προστέθηκε (από τον πρ. υπουργό Μανιτάκη) και η κατάργηση του τεκμηρίου της αθωότητας, με συνέπεια να παραδίδεται στην κοινωνική χλεύη κάθε υπάλληλος που διώκεται (δικαίως ή αδίκως), πριν την τελεσιδικία της υπόθεσής του.

Διαπιστώνουμε ότι και σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας οι υπηρεσιακοί παράγοντες, παρά το νόμο 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α’) καθώς και την εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51.οικ.34813/27-12-2013, του ΥΔΜ&ΗΔ, στο ζήτημα της άρσης της «αυτοδίκαιης αργίας» που έχει αιτηθεί ο συνάδελφος από 9-12-2012, παλινδρομούν με αμφίσημες και νομικά αστήρικτες απαντήσεις του αρμόδιου τμήματος και δεν εφαρμόζουν τον ανωτέρω νόμο που ψηφίστηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο, με σκοπό να θεραπεύσει έμμεσα την προηγούμενη αδικία που έγινε τόσο στον ίδιο όσο και σε άλλες περιπτώσεις συναδέλφων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι «φυλακισμένος» σήμερα ο συνάδελφος-Πρόεδρος της ΠΕΤΕΕΜ στα λευκά κελιά της γραφειοκρατίας.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ξεπεράσει τις αναστολές και φοβίες των υπηρεσιακών παραγόντων και να ενεργοποιήσει το νόμο, προχωρώντας άμεσα στην αναστολή της αυτοδίκαιης αργίας που έχει τεθεί ο συνάδελφος Κώστας Κορδάτος.

Ζητάμε από τις ΕΛΜΕ και το Δ.Σ της ΟΛΜΕ καθώς και την ΑΔΕΔΥ να προβούν σε ανάλογο διάβημα προς τα Υπουργεία Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, απαιτώντας την άρση της αργίας του συναδέλφου, η οποία ξεπερνά κατά ένα χρόνο την εξάμηνη ποινή που του επιβλήθηκε για διοικητικές παραλήψεις και θα κριθεί από τα διοικητικά δικαστήρια!

Τονίζουμε ότι ο συνάδελφος χρειάζεται ακόμα περισσότερο τη συνδικαλιστική και ανθρώπινη αλληλεγγύη μας, αφού είναι αναγκασμένος να ζει την πολύτεκνη οικογένειά του με «μισθό» των 50 ευρώ το 15/μερο, βιώνοντας ταυτόχρονα ο ίδιος έναν ατελείωτο διοικητικό και δικαστικό Μαραθώνιο.

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Ψαρράς Σπύρος                                 Μπούρδαλας Παναγιώτης

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Χαιρετισμός στους συναδέλφους που αντιστέκονται

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ,

ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr, https://aelmeahaias.wordpress.com

 

Πάτρα, 17-23/03/2014

 

Δελτίο Τύπου

Χαιρετισμός  στους συναδέλφους που αντιστέκονται

 

Το Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας και η ανοικτή επιτροπή αγώνα χαιρετίζει τους πρώτους 400 καθηγητές και καθηγήτριες των σχολείων ευθύνης της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας που είτε ομόφωνα, είτε κατά πλειοψηφία απέρριψαν την συμμετοχή τους στις λεγόμενες «ομάδες εργασίας» της ΑΕΕ.

1) Συγκεκριμένα οι ομάδες εργασίας έχουν μέχρι στιγμής απορριφθεί με πρακτικό σε πρώτη φάση στους συλλόγους διδασκόντων των παρακάτω 16 σχολείων σε σύνολο 18 (!!!): 2ο Γυμν. Πάτρας, 4ο Γυμν. Πάτρας, 6ο Γυμν. Πάτρας, 7ο Γυμν. Πάτρας, 8ο Γυμν. Πάτρας, 13ο Γυμν. Πάτρας, 16ο Γυμν. Πάτρας, 20ο Γυμν. Πάτρας, 5ο ΓΕΛ Πάτρας, 10ο ΓΕΛ Πάτρας, ΓΕΛ Δεμενίκων, Γυμν. Κ. Αχαΐας, ΓΕΛ Κ. Αχαΐας, Γυμν. Λάππα, ΓΕΛ Λάππα, Γυμν. – Λ.Τ. Χαλανδρίτσας. Την εβδομάδα που έρχεται ακολουθούν και άλλα σχολεία!

2) Το Δ.Σ. της Α΄  ΕΛΜΕ εφιστά την προσοχή στους Δ/ντές-Δ/ντριες ελάχιστων σχολείων που έχουν πάρει απόφαση με πλειοψηφία ότι οφείλουν να τηρήσουν την εν λόγω απόφαση και να μη διανοηθούν να την παρακάμψουν.

3) Καλεί τους συναδέλφους των υπολοίπων σχολείων με «αρετή και τόλμη» να απορρίψουν τις ομάδες και να μετατρέψουν τις πρώτες αντιστάσεις «10 σχολείων» σε χιονοστιβάδα απόρριψης. Το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ και η ανοικτή επιτροπή αγώνα θα είναι μαζί τους όποτε το ζητήσουν. Εφιστά την προσοχή σε λίγους Δ/ντές οι οποίοι πιέζουν συναδέλφους και προσπαθούν να αλλοιώσουν με περίεργες μεθόδους τη βούληση της πλειοψηφίας.

4) Χαιρετίζουμε τη μειοψηφία που αντιστάθηκε  σ’ ένα συγκεκριμένο σχολείο (ΕΠΑΛ). Παρά την συνδικαλιστική, ιδεολογική και νομική μάχη που έγινε από το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ, μετά από αρκετές εβδομάδες πιέσεων για δημιουργία έστω και «μιας ομάδας εργασίας», η πλειοψηφία «τελικά υποχώρησε» σε παράτυπους, παράλογους και αντισυναδελφικούς χειρισμούς της Διεύθυνσης του σχολείου, όπως τελικά και του Παιδαγωγικού Συμβούλου. Τους καλούμε όλους στους νέους αγώνες που είναι σε εξέλιξη.

5) Θεωρεί ακατανόητη τη στάση συγκεκριμένου ΓΕΛ της Πάτρας να αποστασιοποιηθεί πρακτικά σε αυτή τη μάχη και απομονωμένο από την πλειοψηφία του κλάδου να ορίσει τέτοιες ομάδες εργασίας.

Τέλος, το Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας χαιρετίζει όλους τους συναδέλφους σε όλη της χώρα, β/βάθμιας εκπ/σης, αλλά και α/βάθμιας, για τις νίκες  που κερδίζουν καθημερινά κατά της ΑΕΕ.

Με ιδιαίτερη χαρά και ξεχωριστή μνεία χαιρετίζει τους 2.000 δασκάλους και καθηγητές που το Σάββατο το απόγευμα 15-3-2014 με την αγωνιστική τους παρουσία έξω από το Υπουργείο Παιδείας ακύρωσαν στην πράξη την «επιμόρφωση της ντροπής», καθώς  100 από τα 162 στελέχη εκπ/σης (Γεν. Γραμματείς ΥΠΑΙΘ, Περιφερειακοί Δ/ντές, Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι καθοδήγησης Σχολικών Συμβούλων) τελικά δεν συμμετείχαν.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ομοίως με τους πρώτους σχολικούς συμβούλους.  Ας σκεφτούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι ότι τώρα είναι η ώρα που παίζεται η μετατροπή τους σε … Δημίους των ίδιων των συναδέλφων τους που υποτίθεται συμβουλεύουν… Αυτές τις ώρες ο καθένας ας κάνει την επιλογή του.

Το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας ομοίως χαιρετίζει τους συναδέλφους που είναι στη διαθεσιμότητα και οι οποίοι μια εβδομάδα πριν «συμβίωσαν» μέσα στο αμφιθέατρο του ΥΠΑΙΘ μαζί με τα ΜΑΤ και πριν λίγες μέρες στο πολιτικό γραφείο του Υπ. Μεταρρύθμισης, αγωνιζόμενοι για το αυτονόητο. Ο αγώνας συνεχίζεται.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

 

Ψαρράς Σπύρος                                 Μπούρδαλας Παναγιώτης

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Κάλεσμα σε παράσταση – παρέμβαση στην Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com

 

Πάτρα, 20/03/2014

 

Κάλεσμα σε παράσταση – παρέμβαση στην Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας την Παρασκευή 21-3-2014

 

Συνάδελφοι

 

σας καλούμε να συμμετάσχετε μαζικά αύριο Παρασκευή και ώρα 10:00 το πρωί ,  ημέρα απεργίας του κλάδου μας και τελευταία μέρα της διαθεσιμότητας των συναδέλφων μας πριν την απόλυση τους, στην παράσταση – παρέμβαση στην Δ/νση Β/μιας  Εκπαίδευσης Αχαΐας ( Άγιος Αλέξιος) .

 

 

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

 

Ψαρράς Σπύρος                                 Μπούρδαλας Παναγιώτης

 

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Αγωνιστικό πρόγραμμα της εβδομάδας

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ,

ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr, https://aelmeahaias.wordpress.com

 

Πάτρα, 17/03/2014

 

Αγωνιστικό πρόγραμμα της εβδομάδας

 

Η Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας (Δ.Σ. και ανοικτή επιτροπή αγώνα) εκφράζοντας την αντίθεσή της στις αξιολογήσεις, στο κλείσιμο δημοσίων φορέων και οργανισμών, στο «νέο σχολείο», στις «υποχρεωτικές μεταθέσεις», καθώς και στην διαρκή ομηρία και τις επικείμενες απολύσεις εκπαιδευτικών των οποίων εκπνέει  η 8άμηνη διαθεσιμότητα, σας καλούμε στις παρακάτω δράσεις:

1) Τρίτη, 18-3-2014: Συμμετοχή στις ενημερώσεις του ΔΣ και της επιτροπής αγώνα σε σχολεία για την αγωνιστική και απεργιακή εβδομάδα.

2) Τετάρτη, 19-3-2014, 1η μέρα της απεργίας της ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΥ: α) Προσυγκέντρωση στις 7.30 πμ έξω από το σχολικό συγκρότημα της Τεχν. Εκπ/σης της «Αγίας Σοφίας». β) Πορεία μέχρι το εργατικό κέντρο (πλ. Όλγας), όπου στις 10.30π.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από τα Πρωτοβάθμια Σωματεία που ανήκουν στο Νομ. Παράρτημα Αχαΐας της ΑΔΕΔΥ.

3) Πέμπτη, 20-3-2014, 2η μέρα της απεργίας της ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΥ: α) Επιβίβαση στο πάνω μέρος της πλ. Γεωργίου στις 10.30π.μ. σε πούλμαν για μεταφορά στην Αθήνα και στις εκεί κινητοποιήσεις (Πλ. Κλαυθμώνος στις 1.00 μ.μ.). Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του ΔΣ της Α΄  ΕΛΜΕ Αχαΐας και στο συντονιστικό Αχαΐας των συναδέλφων που είναι σε διαθεσιμότητα. Όσοι θέλουν να παραμείνουν στην Αθήνα και για την Παρασκευή να κάνουν σχετική δήλωση στο ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ, ώστε μέσω της ΟΛΜΕ να εξυπηρετηθούν. Οι υπόλοιποι θα επιστρέψουν το απόγευμα στην Πάτρα. β) Όσοι δεν μεταφερθούν στην Αθήνα, συγκέντρωση 11.00π.μ. έξω από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Νέο Δρόμο, όπου θα συγκλίνουν όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία που ανήκουν στο Νομ. Παράρτημα Αχαΐας της ΑΔΕΔΥ.

4) Παρασκευή, 21-3-2014, ημέρα απεργίας μόνο της ΟΛΜΕ: α) Επιβίβαση στο πάνω μέρος της πλ. Γεωργίου στις 7.30πμ σε πούλμαν για μεταφορά στην Αθήνα, (πανελλαδική συγκέντρωση) στην Πλ. Κλαυθμώνος στις 11.00 π.μ. Την ίδια ημέρα συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας  στις 3.00 μ.μ. όπου θα πραγματοποιηθεί  σεμινάριο για την «επιμόρφωση» των σχολικών συμβούλων – αξιολογητών. Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του ΔΣ της Α΄  ΕΛΜΕ Αχαΐας και στο συντονιστικό Αχαΐας των συναδέλφων που είναι σε διαθεσιμότητα. Η επιστροφή θα ξεκινήσει το απόγευμα για την Πάτρα. β) Για όσους δεν μεταφερθούν στην Αθήνα θα υπάρξει πιθανά κάποια τοπική δράση που δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

4) Σάββατο, 22-3-2014, ημέρα που λήγει η 8άμηνη διαθεσιμότητα των συναδέλφων των 49 ειδικοτήτων: Προσυγκέντρωση στην πλ. Γεωργίου με χάπενιγκ και στη συνέχεια δράσεις στους δρόμους της κεντρικής αγοράς της Πάτρας. Την ευθύνη έχει το συντονιστικό των συναδέλφων που είναι σε διαθεσιμότητα και την δράση στηρίζει η Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας.

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

 

Ψαρράς Σπύρος                                 Μπούρδαλας Παναγιώτης

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά

Χαιρετισμός στους συναδέλφους που αντιστέκονται

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ,

ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr, https://aelmeahaias.wordpress.com

 

Πάτρα, 17/03/2014

 

Δελτίο Τύπου

Χαιρετισμός  στους συναδέλφους που αντιστέκονται

 

Το Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας και η ανοικτή επιτροπή αγώνα χαιρετίζει τους πρώτους 300 καθηγητές και καθηγήτριες των σχολείων ευθύνης της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας που είτε ομόφωνα, είτε κατά πλειοψηφία απέρριψαν την συμμετοχή τους στις λεγόμενες «ομάδες εργασίας» της ΑΕΕ.

1) Συγκεκριμένα οι ομάδες εργασίας έχουν μέχρι στιγμής απορριφθεί με πρακτικό στους συλλόγους διδασκόντων των παρακάτω 10 σχολείων, σε σύνολο 12!!! 6ο Γυμν. Πάτρας, 13ο Γυμν. Πάτρας, 16ο Γυμν. Πάτρας, 20ο Γυμν. Πάτρας, 5ο ΓΕΛ Πάτρας, Γυμν. Κ. Αχαΐας, ΓΕΛ Κ. Αχαΐας, Γυμν. Λάππα, ΓΕΛ Λάππα, Γυμν. – Λ.Τ. Χαλανδρίτσας.

2) Το Δ.Σ. της Α΄  ΕΛΜΕ εφιστά την προσοχή στους Δ/ντές-Δ/ντριες ελάχιστων σχολείων που έχουν πάρει απόφαση με πλειοψηφία ότι οφείλουν να τηρήσουν την εν λόγω απόφαση και να μη διανοηθούν να την παρακάμψουν.

3) Καλεί τους συναδέλφους των υπολοίπων σχολείων με «αρετή και τόλμη» να απορρίψουν τις ομάδες και να μετατρέψουν τις πρώτες αντιστάσεις «10 σχολείων» σε χιονοστιβάδα απόρριψης. Το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ και η ανοικτή επιτροπή αγώνα θα είναι μαζί τους όποτε το ζητήσουν. Εφιστά την προσοχή σε λίγους Δ/ντές οι οποίοι πιέζουν συναδέλφους και προσπαθούν να αλλοιώσουν με περίεργες μεθόδους τη βούληση της πλειοψηφίας.

4) Χαιρετίζουμε τη μειοψηφία που αντιστάθηκε  σ’ ένα συγκεκριμένο σχολείο (ΕΠΑΛ). Παρά την συνδικαλιστική, ιδεολογική και νομική μάχη που έγινε από το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ, μετά από αρκετές εβδομάδες πιέσεων για δημιουργία έστω και «μιας ομάδας εργασίας», η πλειοψηφία «τελικά υποχώρησε» σε παράτυπους, παράλογους και αντισυναδελφικούς χειρισμούς της Διεύθυνσης του σχολείου, όπως τελικά και του Παιδαγωγικού Συμβούλου. Τους καλούμε όλους στους νέους αγώνες που είναι σε εξέλιξη.

5) Θεωρεί ακατανόητη τη στάση συγκεκριμένου ΓΕΛ της Πάτρας να αποστασιοποιηθεί πρακτικά σε αυτή τη μάχη και απομονωμένο από την πλειοψηφία του κλάδου να ορίσει τέτοιες ομάδες εργασίας.

Τέλος, το Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας χαιρετίζει όλους τους συναδέλφους σε όλη της χώρα, β/βάθμιας εκπ/σης, αλλά και α/βάθμιας, για τις νίκες  που κερδίζουν καθημερινά κατά της ΑΕΕ.

Με ιδιαίτερη χαρά και ξεχωριστή μνεία χαιρετίζει τους 2.000 δασκάλους και καθηγητές που το Σάββατο το απόγευμα 15-3-2014 με την αγωνιστική τους παρουσία έξω από το Υπουργείο Παιδείας ακύρωσαν στην πράξη την «επιμόρφωση της ντροπής», καθώς  100 από τα 162 στελέχη εκπ/σης (Γεν. Γραμματείς ΥΠΑΙΘ, Περιφερειακοί Δ/ντές, Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι καθοδήγησης Σχολικών Συμβούλων) τελικά δεν συμμετείχαν.

Το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας ομοίως χαιρετίζει τους συναδέλφους που είναι στη διαθεσιμότητα και οι οποίοι ένα βράδυ πριν «συμβίωσαν» μέσα στο αμφιθέατρο του ΥΠΑΙΘ μαζί με τα ΜΑΤ αγωνιζόμενοι για το αυτονόητο και οι οποίοι έδωσαν το έναυσμα γι’ αυτό που έγινε το Σάββατο.

Την ερχόμενη Παρασκευή ας σκεφτούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι ότι τώρα είναι η ώρα που παίζεται η μετατροπή τους σε … Δημίους των ίδιων των συναδέλφων τους που υποτίθεται συμβουλεύουν… Αυτές τις ώρες ο καθένας ας κάνει την επιλογή του.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

 

Ψαρράς Σπύρος                                 Μπούρδαλας Παναγιώτης

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά