Αρχείο

Archive for the ‘ωρομίσθιοι – αναπληρωτές’ Category

αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       Πάτρα, 15–11-2010

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776
https://aelmeahaias.wordpress.com,
aelmeahaias@yahoo.gr

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ για τους αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ

 

             Η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της με ημερομηνία 10/11/2010 αναφέρει τα εξής:

«Η ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην πρόσληψη αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ. Μια τέτοια σχέση εργασίας, με βάση τη σχετική σύμβαση, μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς σε ημερομίσθιους, καθώς ζητείται από τους Διευθυντές να βεβαιώσουν πόσες μέρες διδασκαλίας πραγματοποιήθηκαν από κάθε εκπαιδευτικό, για να υπολογιστούν οι μηνιαίες αποδοχές του.

Λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψη ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, οι πληρωμές έγιναν με τη λήξη του προγράμματος και όχι σε μηνιαία βάση, ζητάμε:

 

–         Να σταματήσουν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω ΕΣΠΑ και

–         Να μετατραπούν τώρα οι όποιες συμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ σε συμβάσεις κανονικών αναπληρωτών».

 

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του σε αυτήν τη μεθόδευση και ζητά από τους συναδέλφους αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου και τους ωρομισθίους σε πιθανό κάλεσμα τους από τη Διοίκηση για να υπογράψουν συμβάσεις πληρωμής μέσω ΕΣΠΑ, προηγουμένως να επικοινωνήσουν άμεσα με το ΔΣ της ΕΛΜΕ. Τα τηλέφωνα του ΔΣ είναι αναρτημένα στο blog της Α’ ΕΛΜΕ στη σελίδα: http://wp.me/PRHCL-2c

 

Για το ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                                                                           Ο  Γραμματέας

 Σπίνος Αθανάσιος                                                                     Σιάχος Χρήστος

ΑΠΕΡΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                  Πάτρα, 15– 03– 2010
Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776
aelmeahaias@yahoo.gr

ΑΠΕΡΓΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας συμπληρωματικά με την καταγγελία του ΔΣ της ΟΛΜΕ σχετικά με τις απολύσεις συναδέλφων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και επειδή υπάρχουν ενδείξεις ότι σε αρκετές Διευθύνσεις σχολείων καθώς και σε αρκετές Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις οι ημέρες απεργίας των ωρομισθίων αφαιρούνται από το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους, σας τονίζουμε ότι:

1)     Το δικαίωμα της απεργίας αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των εργαζομένων και πως η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν επηρεάζει ουδόλως τη σχέση εργασίας.

2)     Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να ορίζει ότι ο χρόνος απεργίας των ωρομισθίων περικόπτεται.

3)     Ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει το Εργατικό Δίκαιο που είναι σαφές για το δικαίωμα της απεργίας και ότι αυτό επιφέρει στους εργαζομένους.

4)     Ο χρόνος της απεργίας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (άρθρο 16 του Ν. 643/1977 & άρθρο 19 και 20 του ν. 1264/1982).

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας καλεί:

1) τις Διευθύνσεις σχολείων και τη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση του Ν. Αχαΐας  να μην προβαίνουν σε πιθανή αυθαίρετη περικοπή προϋπηρεσίας ωρομισθίων εκπαιδευτικών κατά τις ημέρες που αυτοί απεργούν.

2) το Υπουργείο να στείλει άμεσα στις Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σχετική οδηγία που να τερματίζει την πιθανή παρατυπία.

Επιπροσθέτως σας τονίζουμε την κάτωθι απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όσο αφορά τις αποδοχές των συναδέλφων ωρομισθίων που απεργούν.

2043156/7037/0022/24.6.97 Γ.Λ.Κ.:

δ) Οι ημέρες απεργίας δεν έχουν καμιά δυσμενή για τους εργαζομένους επίπτωση ως προς τις αποδοχές αδείας (άρθρο 2 § 6 Α.Ν. 539/45 , άρθρο 3 § 16 Ν. 4505/66 και άρθρο 2 § 7 του Ν. 1288/82)

Κατά συνέπεια ο χρόνος απεργίας των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης για μη θεμελίωση λήψεως κανονικής αδείας, δεν θα ληφθεί όμως υπόψη για το επίδομα της άδειας.

Για το ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                                                                           Ο  Γραμματέας

 Σπίνος Αθανάσιος                                                                  Σιάχος Χρήστος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΕ18.28 ΣΤΗΝ 2η ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                               Πάτρα, 15– 03– 2010
Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776
aelmeahaias@yahoo.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

ΠΕ18.28 ΣΤΗΝ 2η ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Στην 2η ΕΠΑΣ Πατρών έχει προκύψει κενό στο τμήμα Συντήρησης έργων τέχνης – Αποκατάστασης και σε μάθημα με πρώτη ανάθεση σε εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.28 ( Συντηρητές έργων τέχνης & Αρχ. Ευρημάτων) και δεύτερη ανάθεση στην ειδικότητα ΤΕ01.17.

Οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ18.28 ανήκουν στην ομαδοποιημένη ειδικότητα ΠΕ18.01 που περιλαμβάνει τις ειδικότητες: ΠΕ18.01 (Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.26 Γραφιστικής, ΠΕ18.27 Διακοσμητικής, ΠΕ18.28 Συντηρητές έργων τέχνης & Αρχ. Ευρημάτων.

Η δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Αχαΐας επειδή στον αντίστοιχο Ενιαίο Πίνακα Ωρομισθίων περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ18.28 υπολειπόταν της σειράς κατάταξης ζήτησε  από τους εκπαιδευτικούς λοιπών ειδικοτήτων του ενιαίου πίνακα ΠΕ18.01 που προηγούνταν στη σειρά, να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν αποδέχονται τις ώρες πρόσληψης διότι δεν έχουν τη συγκεκριμένη ανάθεση. Πρακτική που πιθανόν ακολουθείται και σε άλλους νομούς.

Επειδή:

1) Η άρνηση ανάληψης υπηρεσίας από τον αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό επιφέρει με βάση το άρθρο 9 παρ.4 του Ν.3391/2005 την διαγραφή του από τον αντίστοιχο πίνακα κατά το τρέχον σχολικό έτος και επομένως τον μηδενισμό της μικρής ούτως ή άλλως δυνατότητας του να εργαστεί και να μαζέψει τα λίγα μόρια προϋπηρεσίας.

2) Αποτελεί πρωτοφανές γεγονός να ζητείτε από τον ίδιο τον άνεργο εκπαιδευτικό με υπεύθυνη δήλωση του να αποδεχθεί την αδιοριστία του για τη φετινή χρονιά και επομένως την αυτοκαταδίκη του σε παρατεταμένη ανεργία.

Δικαίως οι συνάδελφοι που προηγούνται στη σειρά κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα ΠΕ18.01 αρνήθηκαν να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση «αδιοριστίας».

 

Καλούμε το Υπουργείο και μάλιστα ενόψει μιας ακόμη εξαγγελθείσας μεταρρύθμισης να συστήσει άμεσα ομάδα εργασίας με καθοριστική συμμετοχή της ΟΛΜΕ που να καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναδιατύπωση των αναθέσεων στα μαθήματα ειδικότητας της ΤΕΕ και επιπλέον να άρει στρεβλώσεις σαν αυτή που παραθέσαμε με απόλυτο σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.`

 

Θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ενοποιημένος ο ενιαίος πίνακας ΠΕ18.01 για τους διορισμούς και της υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών. Είναι εφικτό όμως να διερευνηθεί η δυνατότητα κατά τον διορισμό αναπληρωτών και μόνο, να λαμβάνετε υπόψη η ανάθεση μαθημάτων, ξεπερνώντας συναδέλφους λοιπών ειδικοτήτων που προηγούνται στον ενιαίο πίνακα ΠΕ18.01, με όρους διαφάνειας και με δημόσια ανακοίνωση της Διοίκησης.

Για το ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                                                                           Ο  Γραμματέας

Σπίνος Αθανάσιος                                                                     Σιάχος Χρήστος