Αρχική > εκπαιδευτικά > «Ψήφισμα των απορριπτέων υποψήφιων  από τους πίνακες πρόσληψης στην ειδική αγωγή»

«Ψήφισμα των απορριπτέων υποψήφιων  από τους πίνακες πρόσληψης στην ειδική αγωγή»

18/12/2019

 

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,   A΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ,

ΣΧΟΛ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 6ου και 11ου ΓΕΛ
ΝΟΡΜΑΝ 57, ΠΑΤΡΑ (Είσοδος από Φαβιέρου),
mail: aelmeahaias@gmail.com, Ιστοσελίδα:https://aelmeahaias.wordpress.com

 

Πάτρα, 17/12/2019

 

«Ψήφισμα των απορριπτέων υποψήφιων  από τους πίνακες πρόσληψης στην ειδική αγωγή»

 

 

Αξιότιμοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

 

μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προσωρινών πινάκων της προκήρυξης 3ΕΑ/2019 αλλά και των προκηρύξεων και 1ΕΑ και 2ΕΑτου ΑΣΕΠ έχει συντελεστεί μία κατάφωρη αδικία σε βάρος 1.773 συναδέλφων , τόσο της ειδικής αγωγής όσο και ΕΕΠ και ΕΒΠ.

 

  1. 773 υποψήφιοι με όλα τα τυπικά προσόντα, κρίνονται απορριπτέοι λόγω δυσλειτουργιών κατά τη διαδικασία πληρωμής παραβόλου των τριών ευρώ.

 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κινδυνεύουν να αποκλειστούν όχι μόνο από τους προσεχείς μόνιμους διορισμούς, αλλά και από το δικαίωμα στην εργασία ως αναπληρωτές για τα επόμενα τρία (3) χρόνια δεδομένου ότι οι πίνακες πρόκειται να κλειδώσουν.

 

Οι υποψήφιοι είχαν όλοι εκδώσει το αντίστοιχο παράβολο, ο αριθμός του οποίου απαιτούνταν και για την αίτηση του ΑΣΕΠ, αλλά ενώ θεωρούσαν ότι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία πληρωμής αυτό δεν συνέβη. Τα προβλήματα που προέκυψαν είναι πολλά. Συγκεκριμένα:

  • Από τις ιστοσελίδες έκδοσης του παραβόλου, κατά τη διαδικασία της έκδοσης ζητούνταν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού. Συμπληρώνοντας τον κωδικό IBAN, οι υποψήφιοι πήραν τον κωδικό παραβόλου, τον δηλώσαν στην αίτηση η οποία και υποβλήθηκε επιτυχώς, και θεώρησαν ότι η πληρωμή είχε δρομολογηθεί μέσω της τράπεζας.
  • Σε ιστοσελίδες τραπεζών που έδιναν τη δυνατότητα έκδοσης παραβόλου, η έκδοση βρισκόταν στην κατηγορία «πληρωμές» και οι υποψήφιοι συμπλήρωσαν τα στοιχεία του λογαριασμού τους και ολοκλήρωσαν τη διαδικασία θεωρώντας και πάλι, ότι ολοκληρώθηκε η πληρωμή και όχι απλά η έκδοση.
  • Άλλοι προχώρησαν κανονικά στην πληρωμή του παραβόλου, ωστόσο λειτουργικά προβλήματα στο σύστημα είχαν ως συνέπεια η διαδικασία της πληρωμής να μην ολοκληρωθεί τελικά.

Σημειωτέον, κατά την υποβολή της αίτησης απαιτούνταν μόνο η αναγραφή του αριθμού του εκδοθέντος παραβόλου και όχι η απόδειξη πληρωμής του, όπως απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις. Παράλληλα, στο σύστημα δεν προβλεπόταν αδυναμία υποβολής της αίτησης λόγω μη πληρωμής του παραβόλου που θα καθοδηγούσε τους υποψηφίους υποχρεωτικά στην πληρωμή του ως αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Οι υποψήφιοι έλαβαν αριθμό μητρώου και δεν υπήρξε ποτέ καμιάς μορφής ειδοποίηση πως υπάρχει κάποια εκκρεμότητα στην αίτησή τους.

Ο τυχόν αποκλεισμός μας από τον διαγωνισμό και η αποστέρηση του δικαιώματος στην εργασία για το ευτελές ποσό των 3 (τριών) ευρώ  εντός μιας διαδικασίας που ο αριθμός των 1800 περίπου υποψηφίων με πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου δείχνει ότι ήταν παραπλανητική, αποκλείει συναδέλφους με προυπηρεσία ,  όλα τα απαιτούμενα προσόντα και αγάπη για το αντικείμενο για τα επόμενα χρόνια από την εργασία στον τομέα αυτό και έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της χρηστής διοίκησης και την αρχή της αναλογικότητας.

Η μη καταβολή ενός παραβόλου από παραπλάνηση, ποσού 3 ευρώ το οποίο δεν μοριοδοτείται και δεν αποτελεί τυπικό προσόν, δεν μπορεί να αποτελέσει πρόσκομμα στην εφαρμογή της αρχής της αξιοκρατίας.

Τέλος, σημαντικός αριθμός υποψηφίων κατέθεσε το αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων και πριν την εξέταση των οικείων φακέλων. Οι αιτήσεις των εν λόγω υποψηφίων έγιναν δεκτές παρά την εκπρόθεσμη υποβολή του αποδεικτικού καταβολής του παραβόλου και παρά τη διατύπωση της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 (ΚΕΦ. Α΄ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ») «Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη».

 

Η εν λόγω μεταχείριση εκ μέρους του ΑΣΕΠ συνιστά κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ισότητας και δη της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των υποψηφίων.

Για το ζήτημα της απόρριψης μας, καθώς και για το κλείδωμα των πινάκων για τα επόμενα τρία συναπτά έτη, ζητάμε συνάδελφοι τη στήριξή σας.  Μέχρι σήμερα έχει προταθεί νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος ώστε να μπορέσει το Α.Σ.Ε.Π. να κινηθεί με βάση το νέο νομικό πλαίσιο και να γίνει δεκτό το νέο παράβολο που πληρώθηκε από τους υποψηφίους κατά τη διαδικασία των ενστάσεων.

Το Υπουργείο Παιδείας όμως φαίνεται ότι μέχρι στιγμής νίπτει τας χείρας του , πετώντας πάλι το μπαλάκι στον ΑΣΕΠ , επικαλούμενο ότι πρόκειται για ανεξάρτητη αρχή! Η δε Υφυπουργός Παιδείας δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση στην Βουλή ,  ότι τυχόν αποδοχή των ενστάσεων μας θα σημάνει καθυστέρηση 2 μηνών στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων και των διορισμών! 2 μηνών μετά από τόσα χρόνια αδιοριστίας , και ενώ χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθουν ανεργία 3 ολόκληρα χρόνια!

 

Συνάδελφοι σας καλούμε με την ψήφο σας να μας στηρίξετε στην προσπάθεια να πιέσουμε τον ΑΣΕΠ , το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες προς επίλυση αυτής της ανθρωποφαγικής και άκρως τιμωρητικής συνθήκης.

 

 

Με εκτίμηση, 

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι από τους πίνακες πρόσληψης στην ειδική αγωγή

 

 

Συνάδελφοι!

 

Η Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ ενώνει την φωνή της  με τους συναδέλφους αναπληρωτές λέγοντας:

 

Οι μνημονιακές πολιτικές που συνέθλιψαν την Ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια δεν άφησαν αλώβητη, όπως ήταν φυσικό επακόλουθο και την Εκπαίδευση. Ένα από τα συνεπακόλουθα ήταν και ο εγκλωβισμός δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων μας αναπληρωτών, που όργωσαν τη χώρα από άκρο σε άκρο και κάλυψαν όλες τις τρύπες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

 

Η απόρριψή τους από τους πίνακες δε θα σημάνει μόνο τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία διορισμού αλλά τους αποκλείει και από την ενδεχόμενη πρόσληψή τους ως αναπληρωτές για τα επόμενα 3 χρόνια! Οι συνάδελφοι αυτοί ουσιαστικά μένουν εκτός εκπαίδευσης αφού ο τριετής αποκλεισμός θα σημάνει αυτόματα και την ραγδαία πτώση της σειράς τους στους πίνακες.

Άμεσους μαζικούς διορισμούς με βάση τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Να τερματισθεί επιτέλους το άχθος των αναπληρωτών συναδέλφων, οι οποίοι καλύπτουν πραγματικά και χρονίζοντα κενά.

 

 

Η Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας ενώνει τη φωνή της με τις φωνές αγωνίας των συναδέλφων αναπληρωτών και ζητά:

 

Tο Υπουργείο Παιδείας να δώσει ΑΜΕΣΑ λύση  σε ένα τόσο σοβαρό θέμα με νομοθετική ρύθμιση και να συμπεριληφθούν όλοι οι υποψήφιοι στους πίνακες που έχουν απορριφθεί λόγω μη έγκαιρης καταβολής παραβόλου.

 

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

                    Ψαρράς  Σπυρίδων                                         Παΐζης Παναγιώτης

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά
Αρέσει σε %d bloggers: