Αρχείο

Archive for 15/06/2017

ΔΗΛΩΣΗ των μονίμων καθηγητών του Σχολείου μας για μη συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης – γνωμοδότησης των υποψηφίων διευθυντών

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@gmail.com ,                                    https://aelmeahaias.wordpress.com

Πάτρα,  15/6/2017

ΔΗΛΩΣΗ των μονίμων καθηγητών του Σχολείου μας  για μη συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης – γνωμοδότησης των υποψηφίων διευθυντών

 

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, το Σώμα των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών του……………………………………………… (σχολείου ) ενημερώθηκε για το νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής των Δ/ντών. Συζήτησε διεξοδικά το δικό του ρόλο στο πλαίσιο αυτό.

Στην συζήτηση αυτή το Σώμα έλαβε υπόψη του τις σχετικές εγκυκλίους του Υπ. Παιδείας, τις αποφάσεις του οργανωμένου κλάδου, όσο και τις συστάσεις των συνδικαλιστικών του οργάνων.  Επίσης, έλαβε υπόψη του ότι:

α) Είναι σε ισχύ ο 3848/2010 και το Π.Δ. 152/2013 που αναφέρονται στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

β) Συνεχίζει να ισχύει το αυταρχικό πλαίσιο του «καθηκοντολογίου», σύμφωνα με το οποίο ο Σύλλογος θεσμικά έχει κατώτερο ρόλο απ’ αυτόν του διευθυντή του σχολείου.

γ) Βασικός στόχος αυτής της απόπειρας του Υπουργείου Παιδείας είναι να διαμορφώσει ένα προγεφύρωμα για την επερχόμενη και ήδη ψηφισμένη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ώστε να δημιουργήσει  σκηνικό «νομιμοποίησης»

δ) Η αξιολόγηση/ αποτίμηση – γνωμοδότηση σε «φύλλα εργασίας» δεν αποτελεί ψηφοφορία.

ε) Το ενδεχόμενο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας μπορεί δώσει στα διορισμένα συμβούλια επιλογής τη δυνατότητα εκ του ρόλου τους να ερμηνεύσουν την κρίση του Συλλόγου κατά το δοκούν και να νομιμοποιήσουν προσχηματικά το όποιο αποτέλεσμα προκύψει.

 

Με βάση τα παραπάνω, το Σώμα «των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών» αποφασίζει:

 

Να μην συμμετάσχει στη διαδικασία αποτίμησης – αξιολόγησης για την επιλογή Διευθυντών // να απέχει από την αξιολογική – γνωμοδοτική διαδικασία, υλοποιώντας την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για «Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων» ( 7.6.2017). Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνει ότι απέχει από την συμπλήρωση και την κατάθεση ερωτηματολογίων (φύλλα ποιότητας) και από τη σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών, υλοποιώντας τις αποφάσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τις οποίες προτείνει και η Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας.

Δηλώνει, επίσης, ότι η μορφή της απεργίας – αποχής είναι απολύτως νόμιμη και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως έχουν ερμηνευτεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014).

 

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του……………………………………….(Σχολείο)

 

 

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

                              Ψαρράς Σπύρος                                                          Μακρίδης  Στάθης

 

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά