Αρχείο

Archive for 04/06/2017

Για τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια -Λύκεια

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ               
ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@gmail.com

 

Πάτρα  29/5/2017

 

 

ΘΕΜΑ :  Για τα Ειδικά Επαγγελματικά  Γυμνάσια -Λύκεια .

 

Έπρεπε να θεωρείται δεδομένο ότι βασική προτεραιότητα της κάθε Πολιτείας είναι η μέριμνά της για τις ευάλωτες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, μία από τις οποίες είναι και οι μαθητές που φοιτούν στα Ειδικά Επαγγελματικά Σχολεία. Δυστυχώς, όμως, η σχολική πραγματικότητα αποκαλύπτει την αμέλεια του Υπουργείου Παιδείας σε βάρος των μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία τελικά βαραίνει την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα οι μαθητές των ειδικών επαγγελματικών σχολείων να μην αντιμετωπίζονται με ισότιμους όρους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 1606/τ.Β΄/10.05.2017, το οποίο θα ισχύσει από το νέο σχολικό έτος 2017-2018, ιδρύεται το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ), το οποίο δεν περιλαμβάνει την επιλογή τομέα εξειδίκευσης κατά τη φοίτηση του μαθητή σε καμία από τις τάξεις του τετρατάξιου πλέον γυμνασίου.

Το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις, σχολείο της Δευτεροβάθμιας Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χάνει τον επαγγελματικό του προσανατολισμό και την εξασφάλιση πτυχίου με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1606/ 10.05.2017 και την απόφαση 68755/Δ3, το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ενιαίου πλέον Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου δεν περιλαμβάνει την επιλογή τομέα εξειδίκευσης, γεγονός που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της βιωματικής διδασκαλίας. Το μαθησιακό ενδιαφέρον των παιδιών εστιαζόταν αποκλειστικά στα γνωστικά αντικείμενα της επαγγελματικής κατάρτισης και ιδιαίτερα στα εργαστήρια.

Ο ενιαίος στόχος, που εξυπηρετεί η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και πρέπει υλοποιείται μέσω διαφορετικών προγραμμάτων σπουδών και δομών σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία, χάνεται με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα που εφαρμόζεται πλέον στο ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ-Λ.

Αναρωτιόμαστε πού ακριβώς ο τίτλος του νέου αυτού σχολείου «ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» υλοποιείται στο νέο ΦΕΚ, αφού με το σύστημα που υιοθετεί δεν  αποδίδεται στους μαθητές των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων καθόλου επαγγελματική εξειδίκευση.

Πιστεύουμε ακράδαντα στην ανάγκη ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ, γιατί η πρακτική άσκηση μέσα στις  τάξεις – εργαστήρια θα προσδώσει κίνητρα ένταξης στην αγορά εργασίας, αύξηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοαποτελεσματικότητας των μαθητών και θα αναπτύξει τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Θα συμβάλλει στην άρση του στίγματος και των προκαταλήψεων για τους αποφοίτους της Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς θα συντελέσει στο να τους αντιμετωπίζει η κοινωνία όχι ως άτομα με καταφανή διαφορετικότητα, αλλά ως πρόσωπα με δικό τους σύστημα αξιών, φιλοδοξιών και πεποιθήσεων.

Αν λοιπόν η επαφή αυτών των μαθητών με το επαγγελματικό τομέα –ειδικότητα ξεκινά στον 6ο χρόνο φοίτησής τους από τα 8 χρόνια συνολικής φοίτησης στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ και όχι στον 2ο, όπως ήταν μέχρι τώρα, είναι κατανοητό ότι η φοίτησή τους, η ένταξή τους, η κοινωνικοποίησή τους στον εργασιακό χώρο θα αποτύχει. Όταν θα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους θα έχουν μόλις δύο χρόνια επαγγελματική εκπαίδευση, τη στιγμή που μέχρι σήμερα έχουν 6 χρόνια αντίστοιχης εκπαίδευσης! Υποτίθεται, μάλιστα, ότι μετά την οκταετή φοίτηση οι μαθητές θα αποκτούν Πτυχίο επιπέδου 4. Στην πράξη, όμως, λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαιτερότητα των μαθητών αυτών, οι οποίοι θα έχουν δεχθεί μόνο δύο χρόνια επαγγελματική εκπαίδευση, οι πραγματικές γνώσεις και δεξιότητές τους δεν θα αντιστοιχούν στο επίπεδο αυτό σε καμιά περίπτωση.

Το Υπουργείο υιοθετεί την άποψη ότι είναι αντιπαιδαγωγική η πρόωρη επαγγελματική εξειδίκευση. Όμως, αν κοιτάξει κάποιος τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό χώρο θα δει ότι και σε άλλες χώρες οι μαθητές με ειδικές ανάγκες λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση ή παρακολουθούν αντίστοιχα προγράμματα σε πιο μικρή ηλικία .

Επιπλέον, το Υπουργείο δεν λαμβάνει υπόψη ότι από τις 150 διδακτικές ώρες συνολικά που είχαν οι μαθητές και στις πέντε τάξεις των ΤΕΕ α΄ βαθμίδας (Γυμνάσιο), οι 104 ώρες ήταν μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού (γλώσσα, φυσική, μαθηματικά, ΣΕΠ, τεχνολογία, κ.τ.λ.), ενώ μόλις 46 ώρες ήταν μαθήματα τεχνικής – επαγγελματικής φύσης. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τα ΤΕΕ α΄ βαθμίδας (γυμνάσια) ήταν σχολεία αυστηρής επαγγελματικής εξειδίκευσης, αλλά αντίθετα έδιναν έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων, γνωστικών και πρακτικών, του μαθητή. Αντίθετα, στο νέο «επαγγελματικό» γυμνάσιο που ιδρύεται, οι μαθητές έχουν 120 συνολικά ώρες διδασκαλίας (στις τέσσερις τάξεις) μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού και 0 ώρες επαγγελματικών-τεχνικών μαθημάτων. 

 

Ερωτάται το Υπουργείο:

 

  • Για ποιο λόγο δίνεται έμφαση στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ ουσιαστικά μόνο σε μαθήματα γενικής παιδείας, όταν οι μαθητές αυτοί έχουν ήδη βιώσει τη σχολική αποτυχία από τις τυπικές τάξεις του τυπικού γυμνασίου;
  • Πόσο παιδαγωγικά ορθό είναι και τι αντίκτυπο θα έχει σε ένα μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να διδάσκεται πάλι μόνο μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τα οποία θεραπεύει η δομή του τυπικού γυμνασίου ούτως ή άλλως, από το οποίο όμως ο μαθητής βίωσε την σχολική αποτυχία και απόρριψη ή στο οποίο δεν μπορεί να φοιτήσει;
  • Γιατί ο τίτλος αναφέρει το επίθετο «Επαγγελματικό», όταν το επαγγελματικό γυμνάσιο καταργείται, μέσα από το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα;
  • Πότε το ΥΠΕΘ συμβουλεύτηκε τους γονείς ή τους καθηγητές για την συγκεκριμένη αλλαγή; Αντίθετα, η αλλαγή ωρολογίων προγραμμάτων σε δομές της ειδικής εκπαίδευσης υλοποιείται χωρίς να προηγηθεί συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτές τις δομές και τους γονείς των μαθητών. Γι’ αυτό μόνο αναστάτωση μπορεί να προκαλέσει τόσο στους μαθητές, όσο και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτές τις δομές.

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαμαρτυρόμαστε και ζητούμε ο συγκεκριμένος νόμος να καταργηθεί και να αντικατασταθεί, ώστε να ενισχύσει τον επαγγελματικό χαρακτήρα των τάξεων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Ζητούμε επίσης την άμεση σύσταση οργανικών θέσεων στην Ειδική Αγωγή και μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες ειδικότητες.

 

                                                        Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

                 Ψαρράς Σπύρος                                                      Μακρίδης Στάθης

 

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά