26/01/2017

 Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@gmail.com ,

https://aelmeahaias.wordpress.com

                                                                                                                Πάτρα,  26/1/2017

 

ΘΕΜΑ :  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ- ΜΑΘΗΤΕΙΑ.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ-ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

 

Το Υπουργείο Παιδείας, συνεχίζει να υλοποιεί τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις της κυβέρνησης για την Παιδεία και τη ριζική αναδιάρθρωση της δομής του Δημόσιου Σχολείου. Με συγκεκριμένες οδηγίες η διοίκηση ζητά από τους Συλλόγους Διδασκόντων την υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών στα ΓΕΛ, της Μαθητείας και τον πρόωρο χαρακτηρισμό φοίτησης στα ΕΠΑΛ, της Θεματικής Εβδομάδας στα Γυμνάσια και της Περιγραφικής Αξιολόγησης των μαθητών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

Δεν πρόκειται για επιμέρους αλλαγές, αλλά για τμηματική προώθηση ενός συνόλου μέτρων για την εκπαίδευση. Ο υπουργός δήλωσε ,άλλωστε, ότι το Μάρτιο θα είναι έτοιμες οι νομοθετικές ρυθμίσεις για το Λύκειο με βάση τα πορίσματα του Εθνικού διαλόγου, δηλαδή, οι αλλαγές στη Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου για Εθνικό Απολυτήριο και Πανελλαδικές, η Αξιολόγηση στελεχών, η Αυτοαξιολόγηση κι η Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας, οι ριζικές αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και στις αναθέσεις μαθημάτων και οι αλλαγές στις υπηρεσιακές μεταβολές, με παρεμβάσεις στα ΠΔ 50 και 100

«Θεματική Εβδομάδα» στα Γυμνάσια

Με εγκύκλιο στις 23/12/2016 (τελευταία διδακτική ημέρα του 2016) και την ένδειξη <<εξαιρετικά επείγον>> το Υπουργείο ζητά από τους Συλλόγους Διδασκόντων, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να καταθέσουν μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου σχέδιο εκπόνησης για την υλοποίηση θεματικής εβδομάδας στα Γυμνάσια πάνω σε τρεις άξονες α) διατροφή και ποιότητα ζωής β) πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων γ) έμφυλες ταυτότητες.

Με βάση τα ακόλουθα:

 • Για τα θέματα διατροφής, αποφυγής εξαρτησιογόνων ουσιών και ισότητας των δύο φύλων, γινόταν ήδη λόγος υποχρεωτικά στα μαθήματα των Βιωματικών Δράσεων ( μάθημα το οποίο καταργήθηκε από φέτος με απόφαση του Υπουργείου βάσει «παιδαγωγικών» όπως ισχυρίστηκε κριτηρίων ), της Οικιακής Οικονομίας, της Βιολογίας ( οι ώρες των οποίων μειώθηκαν από φέτος με την ίδια απόφαση όπως παραπάνω ), της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Γυμναστικής ( της οποίας οι ώρες επίσης μειώθηκαν σε προηγούμενες χρονιές ), της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, που είναι ενταγμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα των τριών τάξεων του Γυμνασίου και προαιρετικά στα εξωδιδακτικά προγράμματα αγωγής υγείας, που εκπονούνται από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με ομάδες μαθητών στις ίδιες σχολικές μονάδες ( επίσης έχει περικοπεί δραστικά η δυνατότητα υλοποίησής τους ). Ουσιαστικά αποκόπτονται σημαντικά ζητήματα από τη βασική τους διδασκαλία και μετατρέπονται σε «προγράμματα».
 • Στα μέσα της σχολικής χρονιάς το Υπουργείο ζητά να αναπροσαρμοστεί όλο το σχολικό πρόγραμμα για μία εβδομάδα, αδιαφορώντας για τον οποιοδήποτε προγραμματισμό έχουν κάνει ήδη τα σχολεία αλλά και ο κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά.
 • Οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται με πρόσθετα γραφειοκρατικά και διοικητικά καθήκοντα σε βάρος του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου τους, νέες αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα σε μία σχολική χρονιά που το μόνιμο και σταθερό προσωπικό μειώνεται και ένα μεγάλο τμήμα των εκπαιδευτικών εργάζεται σε 2, 3 ή και περισσότερα σχολεία.
 • Η ασφυκτική ημερομηνία κατάθεσης (3 Φλεβάρη) του ολοκληρωμένου σχεδιασμού με αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων ανά διδακτική ώρα, ανά διδάσκοντα και ανά τάξη ή τμήμα και με δεδομένο ότι στις 20 Ιανουαρίου λήγει το Α΄Τετράμηνο με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις επιβεβλημένες διαδικασίες που υλοποιούνται το συγκεκριμένο διάστημα στα Γυμνάσια, δημιουργεί αναστάτωση στη λειτουργία των σχολείων.
 • Τα σχολεία υποχρεούνται να υλοποιήσουν όσα περιγράφονται στην εγκύκλιο χωρίς παιδαγωγική, διοικητική και οικονομική βοήθεια. Χωρίς καμία εξασφάλιση κρατικής χρηματοδότησης (θα υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους διαθέσιμους πόρους της σχολικής μονάδας) και καμία επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί καλούνται σε ελάχιστο χρόνο να προετοιμάσουν και να αναπτύξουν σε βάθος ζητήματα ευαίσθητα που ενδεχομένως ο τρόπος προσέγγισης να προκαλέσει προβλήματα και αντιδράσεις εντός και εκτός σχολείου.
 • Το υπουργείο περιορίζει στο πλαίσιο αυτής της γραφειοκρατίας (υποχρεωτικότητα, ανάθεση) την παιδαγωγική αυτονομία των εκπαιδευτικών, εντάσσοντας την εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο με μετρήσιμα αποτελέσματα και δείκτες εισάγοντας τις «καλές πρακτικές» για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.
 • Αξίζει, ακόμη, να επισημανθεί ότι η σχετική εγκύκλιος έχει όλο το «πακέτο» για τον εκπαιδευτικό :υποχρεωτική συμμετοχή, ομάδα συντονισμού, φόρμα συμπλήρωσης σχεδίου υλοποίησης, φόρμα υποβολής στο ΙΕΠ για αποτίμηση υλοποίησης. Καταναγκασμός εντατικοποίηση, τυποποίηση, μετρήσιμα αποτελέσματα, δείκτες, κ.λ.π. Όλα αυτά δείχνουν ξεκάθαρα την πρόθεση του Υπ. Παιδείας να κατοχυρώσει βήματα στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Το επιχείρημα παλιό και γνωστό: η ανάδειξη «καλών πρακτικών» των σχολείων

 

«Δημιουργικές Εργασίες» στα Λύκεια

 • Το Υπουργείο Παιδείας ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ έστειλε στις 23/12/2016 στα σχολεία οδηγίες για την εκπόνηση των «Δημιουργικών Εργασιών» (Δ.Ε.) στα ΓΕΛ (αρ.8 ΠΔ 46/2016) με τη διαδικασία ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε! Οι οδηγίες ακολουθούν παλαιότερες προτάσεις από το 1994 και δεν αποτελούν παρά αντιγραφή του Π.Δ. 60/2006, αρ.8, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ, προφανώς γιατί οι εμπνευστές του κατάλαβαν πως αυτό ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί στην υπάρχουσα δομή και λειτουργία του δημόσιου σχολείου. Θεωρούμε ότι οι οδηγίες είναι ανεφάρμοστες, χωρίς παιδαγωγικό όφελος και η προχειρότητα της διαδικασίας με την οποία επιχειρεί το Υπουργείο να την υλοποιήσει δημιουργεί χάος στη λειτουργία των σχολείων.
 • Υπογραμμίζουμε την αξία των εργασιών στη διδακτική διαδικασία και ότι παρά την έλλειψη ουσιαστικής επιμόρφωσης και στήριξης του διδακτικού τους έργου από το Υπουργείο Παιδείας, πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις εργασίες αυτές στην καθημερινότητα της τάξης.
 • Με βάση τα ακόλουθα:
 • Οι εκφράσεις περί «δημιουργικής ικανότητας», «ερευνητικού πνεύματος», «ελεύθερης επιλογής θέματος από μαθητές» κλπ δεν ευσταθούν, διότι οι συγκεκριμένες εργασίες αφορούν μόνο στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, αποσκοπούν στη βελτίωση της βαθμολογίας και δεν έχουν να κάνουν με τις κλίσεις και το μεράκι του μαθητή για τη διερεύνηση σκέψεων και ερωτημάτων. Η επιλογή θέματος από τους μαθητές δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά ενδιαφέροντά τους, αφού καλούνται να δηλώσουν τρία θέματα και… «όποιο κάτσει». Οι Σύλλογοι διδασκόντων με αδιευκρίνιστα κριτήρια, καλούνται να αποφασίσουν με ποιο τελικά θέμα θα ασχοληθεί ο κάθε μαθητής, εκτός αν το Υπουργείο θεωρεί παιδαγωγικό κριτήριο να επιλέξει ο διδάσκων ποιους μαθητές θα κρατήσει (!!), όπως αναφέρει το Π.Δ 46/2016.
 • Οι μαθητικές εργασίες καταχωρούνται με ποσοτικά δεδομένα στις φόρμες που περιέχονται στις οδηγίες και συμπεριλαμβάνονται στον ατομικό φάκελο του μαθητή. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει και αρνητική αξιολόγηση για την Δ.Ε εφόσον οι μαθητές θα χωρίζονται σε όσους έχουν γεμάτους τους ατομικούς φακέλους και σε όσους τους έχουν μισο-άδειους ή άδειους.
 • Η υποδομή των σχολείων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους διεργασίες. Σε ποιες βιβλιοθήκες, με ποια τα εποπτικά μέσα, σε ποια εργαστήρια και με ποια υλικοτεχνική υποδομή θα υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες δράσεις;
 • Οι Σύλλογοι Διδασκόντων επωμίζονται νέα γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη στην ήδη πολύ επιβαρυμένη καθημερινότητά τους. Καλούνται να φορτωθούν όλη τη γραφειοκρατία που προκύπτει (θέματα, ομαδοποίησή τους, κατανομή μαθητών, αλλαγή ωρολογίων προγραμμάτων, συνεδριάσεις, συμπλήρωση φορμών κλπ), όταν μεγάλο κομμάτι εκπαιδευτικών περιφέρεται σε 2, 3 ή και περισσότερα σχολεία. Με βάση τις οδηγίες «η τελική διευθέτηση… εναπόκειται στο Σύλλογο Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας». Αυτή η παρωδία δημιουργικής εργασίας αποτελεί στην ουσία αύξηση του διδακτικού ωραρίου και απλήρωτη εργασία των εκπαιδευτικών, αφού όλη η προετοιμασία της θα γίνεται εκτός διδακτικού ωραρίου.
 • Ο παιδαγωγικός και επιστημονικός ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών ευτελίζεται όταν σε μεικτά τμήματα των 27 μαθητών μέσα σε δύο 7ωρα και αφού εξαιρεθούν οι διδάσκοντες στη Γ΄ Λυκείου και οι περιφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές θα ταξινομήσουν το υλικό, θα το επεξεργαστούν και τη δεύτερη μέρα θα το συνθέσουν και θα το παρουσιάσουν, χωρίς απαραίτητα ο εποπτεύων καθηγητής να είναι και ο επιβλέπων για το σύνολο του τμήματος.
 • Η επιβολή των «δημιουργικών» εργασιών έχει σαν στόχο την επιτάχυνση του σχεδίου του προσωπικού φακέλου του κάθε μαθητή (portofolio), της συλλογής των ατομικών του πιστωτικών μονάδων, την σύνδεση των μετρήσιμων στοιχείων με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας αλλά και την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και παράλληλα την αλλαγή της φύσης του έργου του εκπαιδευτικού σε συντονιστή και την περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας μας.

 

Μαθητεία και χαρακτηρισμός φοίτησης στα ΕΠΑΛ

 • Θεσπίζεται ο χαρακτηρισμός φοίτησης των μαθητών των ΕΠΑΛ στη μέση του σχολικού έτους με απώτερο στόχο τη συνένωση- κατάργηση ειδικοτήτων. Το ίδιο άλλωστε το υπουργείο Παιδείας παρά την προσπάθεια για άμβλυνση των εντυπώσεων το αναφέρει ξεκάθαρα «Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών/ τριών είναι μικρότερος από τους αρχικά εγγεγραμμένους και κάτω από τα ως άνω όρια, βάσει των οποίων διατίθεται και δεύτερος εκπαιδευτικός, χωρίς να υπάρχει επίπτωση στους μαθητές/ τριες ή στην λειτουργία των τμημάτων, μπορεί ο δεύτερος εκπαιδευτικός να αξιοποιηθεί για την κάλυψη άλλων εκπαιδευτικών αναγκών (π.χ. τάξη μαθητείας)» .
 • Με τη μαθητεία παράλληλα προσφέρουν βορά στις επιχειρήσεις τους μαθητές ως φτηνό, ανειδίκευτο και χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα εργατικό δυναμικό υποβαθμίζοντας συνάμα τα πτυχία ειδικότητας των ΕΠΑΛ και προωθώντας την κινητικότητα (επόπτες μαθητείας) για να καλύψουν τα «πλεονάσματα» σε εκπαιδευτικό προσωπικό των ειδικοτήτων που τεχνητά δημιούργησε ο ν. 4386/2016 Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η πρώτη « επιχείρηση» που θα αξιοποιήσει το φθηνό εργατικό δυναμικό είναι το «Δημόσιο», εφόσον έχουν ήδη προκηρυχτεί 6726 θέσεις μαθητείας- εργασίας σε αυτό.
 • Επιπλέον με βάση το σχέδιο οδηγού εφαρμογής της μαθητείας που εξέδωσε το Υπουργείο ζητάνε από τα ίδια τα σχολεία να αναλάβουν το ρόλο του διαμεσολαβητή με τους φορείς του δημοσίου αλλά και με τις τοπικές επιχειρήσεις και την αγορά, για την εύρεση θέσεων μαθητείας. Στην ουσία μετατρέπουν τα ΕΠΑΛ σε γραφεία ευρέσεως εργασίας.

 

Η Θεματική Εβδομάδα στα Γυμνάσια, οι Δημιουργικές Εργασίες στα Λύκεια, η μαθητεία στα ΕΠΑΛ και οι επερχόμενες αλλαγές που προωθεί το ΙΕΠ («περιγραφική» αξιολόγηση μαθητών, «αυνθετικές» εργασίες στα γυμνάσια), αποτελούν τμήματα των εκπαιδευτικών «μεταρρυθμίσεων», νέο Λύκειο, κλπ έτσι όπως έχουν περιγραφεί από τα πορίσματα Γαβρόγλου-Λιάκου σε πλήρη αντιστοιχία με τις επιταγές του ΟΟΣΑ.

 

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας αποφάσισε:

 

Ζητάμε από το Υπουργείο:

α. Να προχωρήσει άμεσα σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών επαναφέροντας το ωράριο στα προ του 2013 επίπεδα.

β. Να ανακαλέσει άμεσα τις σχετικές εγκυκλίους για τη θεματική εβδομάδα στα Γυμνάσια και τις δημιουργικές εργασίες στα λύκεια.

Γ. Να ανακαλέσει άμεσα την Υπουργική απόφαση για το πρόωρο χαρακτηρισμό φοίτησης στα ΕΠΑΛ και να πάρει πίσω το νομοθετικό πλαίσιο για τη μαθητεία. Να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση της Πρακτικής άσκησης με ευθύνη του κράτους χωρίς περιορισμούς και κριτήρια και σε κάθε περίπτωση να είναι ενταγμένη πλήρως μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ζητάμε από την ΟΛΜΕ να αναλάβει τις ευθύνες της, να καλύψει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους και τους Συλλόγους Διδασκόντων που διαφωνούν με τα παραπάνω και να καλέσει άμεσα Γενική Συνέλευση Προέδρων ΕΛΜΕ μέχρι και το Σάββατο, 4/2/2017, ώστε να διαμορφωθούν συλλογικά οι θέσεις του κλάδου και να αποφασιστεί το πρόγραμμα δράσης απέναντι στις επικίνδυνες και περίεργες αλλαγές που προωθεί το υπουργείο.

 

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να μη προχωρήσουν σε καμιά απόφαση ούτε για την ανάθεση Δημιουργικών Εργασιών, ούτε για την οργάνωση της Θεματικής Εβδομάδας, ούτε να προβούν σε ενέργειες διαμεσολάβησης για εύρεση θέσεων μαθητείας και σε ανάθεση εποπτείας σε εκπαιδευτικούς μέχρι την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Προέδρων των ΕΛΜΕ. Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας παρέχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στους συλλόγους των σχολείων ευθύνης του.

 

                                                                                        Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

                             Ψαρράς Σπύρος                                                              Μακρίδης Στάθης

 

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά
Αρέσει σε %d bloggers: