Αρχική > εκπαιδευτικά > ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΦΩΡΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ

ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΦΩΡΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ

26/04/2016

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

A ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX: 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr,

https://aelmeahaias.wordpress.com

Πάτρα,   25 /04/2016

 

ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΦΩΡΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή, υποβάλλουν την αίτησή τους το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου και η υπαλληλική σχέση λύνεται αυτοδίκαια με το τέλος του διδακτικού έτους, στις 30/6. Φέτος, λόγω Πάσχα, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παραίτησης μετατίθεται στις 4/5/2016.

 

Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης όποτε επιθυμούν, ενώ οι εκπαιδευτικοί, εάν δεν πάσχουν από κάποια σοβαρή ασθένεια, μόνο μία φορά τον χρόνο. Αυτός ο περιορισμός ουσιαστικά υπάρχει για λόγους δημοσίου συμφέροντος (λειτουργία των σχολείων). Το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό που κατατέθηκε στη Βουλή αν ψηφιστεί και ισχύσει πριν την 1-7-2016 εντάσσει υποχρεωτικά όλους τους εκπαιδευτικούς στον νέο νόμο όχι με δική τους υπαιτιότητα, αλλά αναγκαστικά λόγω των προβλέψεων της υπάρχουσας νομοθεσίας και τους στερεί το δικαίωμα των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων να αποχωρήσουν όταν οι ίδιοι το επιθυμούν έχοντας θεμελιώσει το δικαίωμα της συνταξιοδότησής τους.

 

Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται:

  • Άρθρο 6 Ειδικές-Μεταβατικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου
  1. α. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της παρ. 1 α του άρθρου 4 αποχωρούν από την Υπηρεσία τους υποβάλλοντας ταυτόχρονα και αίτηση συνταξιοδότησης, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 13.

β. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα δεν πληρούν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, τις προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξής τους. Τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Στα παραπάνω δύο εδάφια:

  1. στο μενα αδικούνται επιπλέον οι εκπαιδευτικοί αφού κατατάσσονται υποχρεωτικά στον νέο νόμο παρόλο που έχουν όλες τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στον προηγούμενο νόμο, εάν μπορούσαν να αποχωρήσουν άμεσα
  2. και στο εδάφιο 1.β αδικούνται όσοι δεν έχουν μέχρι στιγμής λάβει πράξη αναγνώρισης π.χ. στρατιωτικής θητείας, παρόλο που υπέβαλαν εδώ και αρκετά χρόνια σχετική αίτηση αναγνώρισης και εξαγοράς του χρόνου αυτού Δημόσιας Υπηρεσίας, και πάλι χωρίς την δική τους υπαιτιότητα για την καθυστέρηση αυτή.

Στο θέμα μάλιστα αυτό υπάρχει διπλή αδικία, καθώς η κατηγορία αυτή κινδυνεύει να μην λάβει ούτε καν προσωρινή σύνταξη, διότι το σχέδιο νόμου προβλέπει:

  • Άρθρο 9 Προσωρινή σύνταξη
  1. Οι διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 57Α του π.δ. 169/2007, αντικαθίσταται ως εξής :

« ε. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλονται σε περίπτωση που για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, ο λόγος θεωρείται ότι εκλείπει εφόσον, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου, εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού από την δικαιούμενη σύνταξη».

 

Δηλαδή ο εκπαιδευτικός που έκανε αίτηση αναγνώρισης πχ της στρατιωτικής του θητείας ως συντάξιμου χρόνου σε προγενέστερο χρόνο και ακόμη δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη αναγνώρισης, χωρίς καμία δική του υπαιτιότητα, κινδυνεύει σύμφωνα με το σχέδιο νόμου να μην λάβει ούτε καν προσωρινή σύνταξη, έως ότου εκδοθεί η σχετική πράξη, διαδικασία που αποτελεί νομικό δικαίωμά του.

 

Επειδή τα δύο παραπάνω θέματα εκτός των άλλων αναδεικνύουν το εύρος της αντιασφαλιστικής μεταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση κατ’ επιταγή των δανειστών (ΕΕ και ΔΝΤ), καλούμε τους συναδέλφους να δώσουν τη μεγάλη μάχη να μη ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο-έκτρωμα. Επιπλέον καλούμε την ΟΛΜΕ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες υπεράσπισης της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων μας.

Για το Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματέας

Σιάχος Χρήστος                                              Ψαρράς Σπύρος

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά
Αρέσει σε %d bloggers: