Αρχική > εκπαιδευτικά > Αποκατάσταση αδικιών της αυτοδίκαιης θέσης σε αργία

Αποκατάσταση αδικιών της αυτοδίκαιης θέσης σε αργία

29/01/2016

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                          

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ                                                                                                                    Πάτρα, 28-01-2016

ΨΗΦΙΣΜΑ:  Αποκατάσταση αδικιών της «αυτοδίκαιης θέσης σε αργία» – παρ. 4. του άρθρου 25 του Ν. 4354/2015

Η  επαναφορά του τεκμηρίου της αθωότητας (με το ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ.47τ.Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»), είχε ως αποτέλεσμα την εν μέρει αποκατάσταση των συναδέλφων -των περιπτώσεων δηλαδή που αναφέρονται  στις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 4325/2015- ενώ με τον πρόσφατο Ν. 4354/2015 (μισθολόγιο) ο χρόνος παραμονής σε  αυτοδίκαιη αργία εξαιρείται ρητά για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας, προκειμένου να καταταχθούν οι συνάδελφοι αυτοί σε ανάλογα Μ.Κ. (άρθρο 25, περ. 4)!

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Χρ. Βερναρδάκης για τα θέματα των εκπαιδευτικών που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα με το νόμο 4172/13 και επανήλθαν με το νόμο 4325/2015, δεσμεύτηκε στην ΟΛΜΕ για ύπαρξη διάταξης στο νομοσχέδιο του Υπουργείου που θα αναφέρει ότι: «ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη»,  θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη νέα διάταξη και οι περιπτώσεις στους οποίους έληξε η «αυτοδίκαιη αργία» και έχουν επανέρθει κανονικά στα καθήκοντά τους. Άλλωστε είναι και από τα αιτήματα του 17ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Σημειώνουμε ότι επίσης με τον πρόσφατο Ν. 4354/2015 (μισθολόγιο) ο χρόνος παραμονής σε  διαθεσιμότηταεξαιρείται ρητά (άρθρο 25, περ. 3)!

Με την διατήρηση της διάταξης της παρ. 4. του άρθρου 25 του Ν. 4354/2015 δημιουργούνται επίδικα υπηρεσιακά ζητήματα καθώς και επιλεκτική αντιμετώπιση μεταξύ των δημόσιων υπαλλήλων, καθόσον ένα διοικητικό μέτρο επιτακτικού ζητήματος του δημοσίου, μετατρέπεται σε ποινή, ακόμα και όταν ο υπάλληλος επανήλθε στην υπηρεσία. Δικαίως κατά την κατάταξη για μισθολογική εξέλιξη προκύπτουν τα εξής:  

1.Τι γένεται όταν ο χρόνος παραμονής σε «αυτοδίκαιη θέση σε αργία» ξεπερνά κατά πολύ την επιβληθείσα ποινή και μάλιστα χωρίς τελεσιδικία;  2. Ποια είναι η αναδρομική ισχύ της διάταξης στις περιπτώσεις απαλλαγής του υπαλλήλου από τα διοικητικά δικαστήρια που έχει προσφύγει κατά πράξεων των πειθαρχικών συμβουλίων;

  1. Όταν η ποινή δεν εκτελεστεί λόγω απαλλαγής, από τα διοικητικά δικαστήρια ή αναπομπής για νέα εξέταση στο πειθαρχικό και αθώωσή τους ή μη εκτέλεσης λόγω συνταξιοδότησης εδώ τι ισχύει ;
  2. Ο υπάλληλος στο διάστημα της αργίας δεν είχε στερηθεί την υπαλληλική του ιδιότητα, αφού κατέβαλε στο ακέραιο τις οικονομικές εισφορές υπέρ δημοσίου, ταμείων κ.α. για όλο το μισθό του, ενώ έχει όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές και υγειονομικές υπηρεσίες, δηλαδή δεν ήταν «νεκρός» υπηρεσιακός χρόνος.
  3. Η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων στο χρονικό διάστημα της αργίας συνεχίζονταν κανονικά παρά μόνο παρακρατούνταν ένα μικρό μέρος του μισθού τους. 6. Με την επιστροφή των παρακρατηθέντων μισθών, λόγω της αργίας σε περιπτώσεις που δεν του επιβλήθηκε «ποινή» της «οριστικής παύσης», ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων παρ. 6 και 7 του άρθρο 3 Ν. 4325/2015, έγινε η αναδρομική οικονομική τους αποκατάσταση προφανώς λογιζόμενος ως συνολικός χρόνος εργασίας. 7. Ύστερα από απόφαση του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ δεν υπάρχει πρόβλημα στη σύνταξη και το εφάπαξ τα οποία καταβάλλονται κανονικά με την αποχώρηση σε συνταξιοδότηση στις περιπτώσεις που βρίσκονται εκκρεμοδικία, σε αυτές τις περιπτώσεις αν παραμένει η ως άνω διάταξη πως θα υπολογιστεί ο συνολικός υπηρεσιακός χρόνος αυτών των υπαλλήλων που αποχωρούν; 8. Στις περιπτώσεις που έχουμε τελεσίδικες αποφάσεις αθώωσης (πειθαρχικά συμβούλια ή δικαστήρια) πως δικαιολογείται η αφαίρεση εκπαιδευτικής, συνταξιοδοτικής και μισθολογική προϋπηρεσίας, όταν στον ίδιο νόμο (άρθρο 9, περ. 3α, 3β, 3γ) δίνεται αφειδώς πλασματική προϋπηρεσία;

Μετά των όσων που αναφέρουμε ζητάμε: Να αναγνωριστεί πλήρως η υπηρεσία της «αυτοδίκαιης θέσης σε αργία» των περιπτώσεων που αποκαταστάθηκαν με το Ν. 4325/2015, με την τροποποίηση της παραγράφου παρ. 4. του άρθρου 25 του Ν. 4354/2015 για ίση αντιμετώπιση των δημοσίων υπαλλήλων.

Κατηγορίες:εκπαιδευτικά
Αρέσει σε %d bloggers: